วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตุนของพร้อมปิด กทม.


นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมได้มีการหารือกับผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้า พบว่า มีการเตรียมความพร้อมและแผนสำรองเพื่อรับมือการชุมนุมปิด กทม. ในช่วงวันที่ 13 ม.ค.57 นี้ ไว้แล้ว โดยให้ร้านค้าสำรองสินค้าเพิ่มมากกว่าปกติ ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลกักตุนสินค้ามากจนเกินไป เพราะสินค้ามีเพียงพอและไม่ขาดแคลนแน่นอน รวมทั้งได้ขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางพาณิชย์จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนวันชุมนุม เพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนด้วย

ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการให้ความเป็นธรรมในการจำหน่ายสุกรและเนื้อสุกร ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศราคาแนะนำการจำหน่าย โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 9-14 ม.ค.2557 โดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำหน่ายไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 71 บาท โดยมีราคาสุกรชำแหละ จำหน่ายไม่เกินกิโลกรัมละ 84 บาท และมีราคาจำหน่ายปลีกสุกรเนื้อแดงส่วนสะโพกและไหล่ ราคาไม่เกินกิโลกรัมละ 131 บาท ซึ่งถือเป็นราคาแนะนำที่สูงขึ้นจากการประกาศครั้งก่อนหน้า กิโลกรัมละ 3 บาท ในขณะที่ราคาจำหน่ายปลีกในเขตภาคตะวันออกอยู่ที่ไม่เกินกิโลกรัมละ 135 บาท ภาคใต้ไม่เกินกิโลกรัมละ 130 บาท และภาคเหนือไม่เกินกิโลกรัมละ 139 บาท อย่างไรก็ตาม ทางกรมจะมีการติดตามตรวจสอบภาวะการจำหน่ายอย่างใกล้ชิด โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับตามกฎหมายไม่เกิน 10,000 บาท.

โดยให้ร้านค้าสำรองสินค้าเพิ่มมากกว่าปกติ ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลกักตุนสินค้ามากจนเกินไป เพราะสินค้ามีเพียงพอและไม่ขาดแคลนแน่นอน รวมทั้งได้ขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางพาณิชย์จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนวันชุมนุม เพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนด้วย ... 11 ม.ค. 2557 03:52 ไทยรัฐ