วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"กรมชล" ล้อมคอกนาปรัง


ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรมชลประทานว่า เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ รายงานผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2556/2557 เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด ณ วันที่ 10 ม.ค.57 มีการใช้น้ำไปแล้ว 2,207 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 42% จากแผน 5,300 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือปริมาณน้ำที่จะใช้ได้อีกประมาณ 3,000 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งในและนอกเขตพื้นที่ชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด ณ วันที่ 26 ธ.ค.56 พบว่ามีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไปแล้วกว่า 5.48 ล้านไร่ หรือ 108% ของแผนที่กำหนดไว้ 5.09 ล้านไร่ โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรัง 5.34 ล้านไร่ หรือ 113% ของแผนที่กำหนดไว้ 4.74 ล้านไร่

ทั้งนี้ ในเขตพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการเพาะปลูกนาปรังไปแล้วกว่า 4.46 ล้านไร่ เกินจากแผนก ซึ่งกำหนดไว้ 2.90 ล้านไร่ หรือเกินแผนไปแล้ว 150% ในขณะที่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทราบทุกโครงการฯแล้วว่า ตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ. 2557 เป็นต้นไป จะระบายน้ำเฉพาะเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น จึงขอให้งดทำนาปรังอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะวิกฤติขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปีนี้อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 7,078 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 53% ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 3,278 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 5,648 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 59% ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 2,798 ล้าน ลบ.ม.

ในเขตพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการเพาะปลูกนาปรังไปแล้วกว่า 4.46 ล้านไร่ เกินจากแผนก ซึ่งกำหนดไว้ 2.90 ล้านไร่ หรือเกินแผนไปแล้ว 150% ตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ. 2557 เป็นต้นไป จะระบายน้ำเฉพาะเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น ... 11 ม.ค. 2557 03:52 11 ม.ค. 2557 03:52 ไทยรัฐ