วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พาณิชย์โอ่ระดมผุดร้านธงฟ้า 6 พันแห่ง

พาณิชย์โอ่ระดมผุดร้านธงฟ้า 6 พันแห่ง

  • Share:


นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการจัดหาสมาชิก “ร้านอาหารธงฟ้า” เข้าร่วมโครงการมากขึ้นครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยล่าสุด มีร้านอาหารเข้าร่วมเป็น “ร้านอาหารธงฟ้า” รวมทั้งสิ้น 6,257 ร้าน โดยในกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขตมี 545 ร้าน และในภูมิภาคมี 5,712 ร้าน แบ่งเป็น ภาคกลาง 1,791 ร้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,677 ร้าน ภาคใต้ 790 ร้าน และภาคเหนือ 1,454 ร้าน จากปี 56 ที่มีร้านอาหารธงฟ้า 5,640 ร้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนสามารถเลือกซื้ออาหารได้ในราคาประหยัด

ด้านราคาอาหารปรุงสำเร็จ กรมฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอาหารปรุงสำเร็จอย่างใกล้ชิด โดยศึกษาในประเด็นสำคัญต่างๆ ทั้งปัจจัยและต้นทุนที่มีผลกระทบต่อราคาอาหารปรุงสำเร็จในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดูแลประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม “ประชาชนสามารถเข้าถึงร้านอาหารธงฟ้าที่มีอยู่ทั่วประเทศได้อย่างสะดวก โดยค้นหาข้อมูลร้านอาหารธงฟ้าได้ที่ www.dit.go.th นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดทำหนังสือแนะนำร้านอาหารธงฟ้าแจกจ่ายให้แก่ประชาชนให้สามารถเลือกรับประทานร้านอาหารธงฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ได้อีกด้วย รวมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาอาหารปรุงสำเร็จเป็นประจำ เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ ถ้าประชาชนพบเห็นร้านอาหารที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือจำหน่ายอาหารแพงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้