วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาที่ปรึกษาสำทับซ้ำจีดีพีหดตัวหนัก วิกฤติยืดเยื้อรัฐง่อนแง่นวูบเหลือ 2%

ทำสมุดปกขาวชงรัฐบาลใหม่แก้

นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะรองประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติ เปิดเผยถึงผลการประชุมเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังรัฐบาลใหม่และข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจปี 2557 จากวิกฤติการเมืองในประเทศ” ว่า ที่ประชุมฯ ประเมินทิศทางเดียวกันว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2557 ยังคงมีความเปราะบางและมีสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง จนอาจทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่ได้ 4-5%

ทั้งนี้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า หากในวันที่ 2 ก.พ.57 มีการเลือกตั้งและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้มีโอกาสที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในปีนี้จะยังคงขยายตัวได้ไม่น้อยกว่า 4% แต่หากสถานการณ์ทางการเมืองยังมีความไม่แน่นอนสูง ยืดเยื้อไปจนถึงเดือน มิ.ย.57 มีโอกาสที่เอกชนต่างชาติที่ได้สิทธิ์ในการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะเลื่อนการลงทุนในประเทศไทยออกไปหรือเปลี่ยนแผนไปลงทุนในประเทศอื่นๆแทน ส่วนกรณีที่สถานการณ์ทางการเมืองเลวร้ายที่สุด คือไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในปีนี้ รวมทั้งเกิดเหตุการณ์พิเศษ เช่น ปฏิวัติรัฐประหาร จีดีพีไทยจะขยายตัวได้เพียง 2%

นายธนิต กล่าวว่า สภาที่ปรึกษาฯ ยังได้จัดทำข้อเสนอเพื่อมอบให้กับพรรคการเมืองทุกพรรค เพื่อให้พรรคใดก็ตามที่เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลมีข้อมูลในการจัดทำนโยบายที่เหมาะสมภายหลังการเลือกตั้ง โดยประกอบไปด้วยนโยบายด้านการเมือง และนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม มาตรการเร่งด่วนในการสนับสนุนและแก้ปัญหาการส่งออกในทุกมิติทั้งระยะสั้นระยะยาว การช่วยเหลือสภาพคล่องของผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) “สิ่งสำคัญจะต้องมีการทบทวนนโยบายการบิดเบือนราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวโดยเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการส่งเสริมให้มีการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น การสนับสนุนปัจจัยการผลิต”.

ที่ประชุมฯ ประเมินทิศทางเดียวกันว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2557 ยังคงมีความเปราะบางและมีสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง จนอาจทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่ได้ 4-5% ... 11 ม.ค. 2557 03:52 11 ม.ค. 2557 03:52 ไทยรัฐ