วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศร.ส่งเซียนวรรณกรรมไทยไปอินเดีย


นายเขมชาติ เทพไชย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า  สศร.ได้พิจารณาคัดเลือกนักเขียนไทย เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนและเสริมความสัมพันธ์ด้านวรรณศิลป์ กับนักเขียนประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 15- 22 ม.ค. ณ กรุงเดลี พาราณสี และชัยปุระ ตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราช อาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ.2555-2557 จำนวน 3 ราย ได้แก่นายชาติ กอบจิตติ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ปี 2547 นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์ ปี 2547 และนายอุทิศ เหมะมูล นักเขียนนวนิยาย รางวัลซีไรต์ ปี 2552 ซึ่งนอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และความถนัดทางด้านงานเขียนระหว่างสองประเทศแล้ว ยังจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วย โดยคณะนักเขียนจะได้เยี่ยมชมสถาบัน Lalit Kala สถาบัน Sangeet Natak และเข้าร่วมงานเทศกาลวรรณกรรมชัยปุระ.

สศร.ได้พิจารณาคัดเลือกนักเขียนไทย เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนและเสริมความสัมพันธ์ด้านวรรณศิลป์ กับนักเขียนประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 15- 22 ม.ค. ณกรุงเดลี พาราณสี และชัยปุระ ... 11 ม.ค. 2557 01:15 11 ม.ค. 2557 01:15 ไทยรัฐ