วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้ผู้ปกครองคุมเด็กกินถูกหลักออกกำลังเสมอ


นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดงาน “สุขอนามัยเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ว่า สธ.ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาสุขภาพเด็ก ภายใต้การดำเนินงานคือ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ และการพัฒนาศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเพื่อให้เด็กวัยเรียนมีสุขภาพดี อย่างไรก็ตาม สาเหตุสำคัญในเรื่องของพัฒนาการเด็กนั้นส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป

นพ.พรเทพกล่าวด้วยว่า  เด็กวัยเรียนเป็นวัยที่ควรได้รับอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม โดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ คือ ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และนม ซึ่งโรงเรียนถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการกินที่ถูกต้อง รวมทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย สมอง และจิตใจ ช่วยเพิ่มความสูง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด การสะสมมวลกระดูกและการควบคุมน้ำหนัก ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบประสาทและกล้ามเนื้อได้ดี ทั้งนี้เด็กทุกคนและทุกกลุ่มวัยควรมีผู้ปกครองดูแลทั้งเรื่องการกินและออกกำลังกายอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการออกกำลังกาย ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ.

เด็กวัยเรียนเป็นวัยที่ควรได้รับอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม โดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ คือ ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และนม ซึ่งโรงเรียนถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการกินที่ถูกต้อง ... 11 ม.ค. 2557 01:15 ไทยรัฐ