วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วันเด็ก

วันเด็ก

โดย เพลิงมรกต
11 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

วันเสาร์ที่ 11 ม.ค.ปีนี้ตรงกับ “วันเด็กแห่งชาติ” พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลที่น่าเป็นห่วงของเด็กไทย

สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจจำนวนผู้หญิงที่ไปทำคลอดตามโรงพยาบาลต่างๆเมื่อปี 2556

พบว่าประเทศไทยมี “คุณแม่วัยใส” หรือผู้ที่ไปทำคลอดอายุต่ำกว่า 18 ปี ในอัตราส่วนที่สูงถึง 54 คนต่อประชากรวัยรุ่น 1 แสนคน

สูงกว่าเกณฑ์มาก

เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ต้องไม่เกิน 15 คน ต่อประชากรวัยรุ่น 1 แสนคน

เมื่อนำไปเทียบกับกลุ่มประเทศในอาเซียนพบว่าประเทศไทยมีอัตราคุณแม่วัยใสสูงเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศลาวเท่านั้น

ส่วนข้อมูลของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย สำรวจเมื่อปี 2555 พบว่า อัตราส่วนการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน เท่ากับ 53.8

การทำคลอดในหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี มีจำนวน 3,725 ราย

เท่ากับใน 1 ปีมีแม่ที่อายุยังไม่ถึง 15 ปีที่ต้องเลี้ยงดูรับผิดชอบลูกเล็กๆถึงเกือบ 4 พันราย

ยังพบด้วยว่า วัยรุ่นไทยอายุ 15–19 ปี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 723,368 คน มีความชุกของนักดื่มวัยรุ่นร้อยละ 14

ขณะเดียวกัน เด็กไทยอายุ 12 ปีขึ้นไป 1.5 ล้านคนนิยมเล่นเกมออนไลน์ ส่งผลถึงการเข้าถึงแหล่งอบายมุขในโลกออนไลน์

จากการวิจัยพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมของเด็กไทยพบว่า ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยที่มีคะแนนค่อนข้างต่ำ 5 อันดับ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ตระหนักในตนเอง และการจัดการอารมณ์

น่าเป็นห่วงเด็กไทย

การมีลูกก่อนวัยอันควรส่งผลกระทบทั้งผู้ที่เป็นแม่และลูก

ขณะเดียวกัน การมีนักดื่มวัยรุ่นถึงกว่า 7 แสนคน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการด้านสมองและประสิทธิภาพในการศึกษา
การหมกมุ่นกับเกมออนไลน์ ทำให้เสียเงินเสียเวลา ทั้งยังเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้ง่าย

ยังไม่รวมถึงปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เช่น อาชญากรวัยเด็กก่อคดีฉกชิงและลักขโมยที่เพิ่มจำนวนขึ้น เด็กแว้นที่ไม่ลดลง และยาเสพติด ที่เด็กนอกจากเป็นผู้เสพแล้วยังผันตัวเป็นผู้ค้า

ปัญหาต่างๆของเด็กเหล่านี้ล้วนลุกลามเป็นปัญหาสังคม

เกิดขึ้นจากความไม่เอาใจใส่แก้ปัญหาอย่างจริงจังของ “ผู้ใหญ่” ที่รับผิดชอบ.

 

“เพลิงมรกต”
pluengmorakot@thairath.co.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้