วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Free ที่มีความหมายว่า ล่วงเกิน

Free ฟรี เป็นศัพท์ง่ายๆ คนไทยใช้คำนี้ทับศัพท์เยอะแยะ แต่พอเจอ free up นักเรียนบางคนอาจจะทำข้อสอบพลาดก็ได้ ขอเรียนว่า เราจะใช้ free up something หรือ free something up ก็ได้ครับ ให้ความหมายไปในทาง ทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราใช้ประโยคเพียงอย่างเดียว ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้อีก

อย่างเช่นการตัดงบประมาณ ที่แต่เดิมเอาไปใช้สร้างอาคารเรียน เอาไปใช้สำหรับอบรมเยาวชน หรือการตัดงบประมาณเอาไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ The budget cuts will free up 500 million baht, which can be used for other projects.  การตัดงบประมาณจะทำให้มีเงินอีก 500 ล้านบาทที่สามารถถูกเอาไปใช้ในโครงการอื่นๆ ได้

ฝรั่งยังใช้ free ในความหมายล่วงเกิน ไมเคิล (Michael) บ่นกับบริตตานี (Brittany) ว่า เราตั้งใจจะคบกันแล้ว ทำไมคุณยังมาหวงตัวกับผมอีก บริตตานีตอบไมเคิลว่า I don’t allow anybody to be free with me. ถ้าแปลแบบตรงไปตรงมาก็คือ ฉันไม่อนุญาตให้ใครฟรีกับดิฉัน  แต่ถ้าน้องนักเรียนทราบว่า free ยังให้ความหมายว่า ล่วงเกิน  คำแปลของประโยคนี้คือ ไม่ฉันไม่อนุญาตให้ใครมาล่วงเกินดิฉันได้ดอกค่ะ

สามารถใช้ to be free หรือ to make free หรือ to take freedom ก็ได้ทั้งหมดให้ความหมายเหมือนกันครับ.

 

คุณนิติ นวรัตน์

10 ม.ค. 2557 11:11 10 ม.ค. 2557 11:11 ไทยรัฐ