วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกมชิงอำนาจ

มติที่ประชุม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยคณะตุลาการเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เสียง เห็นว่าการพิจารณาและลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 125 วรรคหนึ่ง

มีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 เสียงเห็นว่า การที่ผู้ถูกร้องร่วมกันแก้ไขเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 3, 5,87 และมาตรา 122 อันเป็นการกระทำให้บุคคลหรือคณะบุคคลได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการที่ไม่เป็นวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคหนึ่ง

คำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถูกตั้งข้อสังเกตโดย นพดล ปัทมะ คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 อำนาจการทำหนังสือ สัญญาของฝ่ายบริหารไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เหตุใดจึงไม่ยื่นคำร้องต่ออัยการก่อน

การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้สามารถทำได้ เพราะไม่ต้องห้ามเข้าข่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ

ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจแทรกแซงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ และข้ออ้างที่ว่า ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถตรวจสอบการทำสัญญาของฝ่ายบริหาร ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ แต่การเข้าแทรกแซงของศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นการทำลายการถ่วงดุลเอง

นอกจากนี้ สมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ก็เคยมีการแก้ไขมาตรา 190 มาแล้ว และสามารถทำได้ ประเด็นเหล่านี้จึงกลายเป็นข้อกังวลใจของนักกฎหมาย ถึงเรื่องมาตรฐานและบรรทัดฐาน อย่างมาก

นิวยอร์กไทม์ เผยแพร่บทความ กรณี ป.ป.ช.มีมติแจ้งข้อกล่าวหากับ ส.ส.และ ส.ว.ที่เป็นผู้เสนอร่างและลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของ ส.ว. ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า เป็นการเล่นเกมทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเสถียรภาพรัฐบาล และจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.ที่จะถึงนี้ด้วย

ปรากฏการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยเวลานี้ อาจจะสร้างความสับสนให้กับชาวโลกพอสมควร  เป็น วิกฤติการเมือง ที่สวนกับวิถีของ หลักการประชาธิปไตย โดยสิ้นเชิง

ยุบสภา จัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง ก็ถูกคัดค้าน ขัดขวางทุกวิถีทาง ไม่ยอมให้มีการรับสมัครเลือกตั้งด้วยซ้ำ ในขณะที่คณะกรรมการที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้ง ก็ดูไม่ค่อยเต็มอกเต็มใจที่จะจัดการเลือกตั้งนัก หรือกระทั่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของการบริหาร การปกครองประเทศ ซึ่งเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ในสภา ก็ไม่สามารถทำได้อีกเช่นกัน แก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ เลือกตั้งก็ไม่ได้  ฝรั่งงง.

 

หมัดเหล็ก

10 ม.ค. 2557 10:43 10 ม.ค. 2557 10:44 ไทยรัฐ