วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย
11 ม.ค. 2557 05:00 น.
สอนมวยนักการเมือง

สอนมวยนักการเมือง

โดย
11 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

ท่ามกลางวิกฤติการเมืองที่ยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายทาง ศาลและองค์กรอิสระได้ทยอยตัดสินคดีการเมืองเป็นระยะๆ กกต.ตัดสิทธิผู้สมัคร ส.ส. 87 คน ป.ป.ช. มีมติแจ้งข้อกล่าวหาอดีต ส.ส. และ ส.ว. 308 คน ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไข รัฐธรรมนูญมาตรา 190 ของสมาชิกรัฐสภา 383 คน ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และยังมีอีกหลายคดีรอคิวอยู่

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และอดีต ส.ส. และ ส.ว. 381 คน ร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ได้สอนมวยการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญแก่นักการเมืองหลายเรื่อง ประการแรกก็คือ เสียงข้างมากที่ท่วมท้นในสภา ไม่สามารถจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ตามอำเภอใจ แต่ต้องอยู่ในกรอบกติกา

บทเรียนการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญ ที่สอง ประธานสภามักจะอ้างว่ามีอำนาจสิทธิ์ขาดในการควบคุมการประชุมสภา จะประชุมแบบสั้นหรือยาว จะให้ใครพูดหรือไม่ให้พูดก็ได้ โดยอ้างข้อบังคับการประชุม แต่ศาลตัดสินว่าการเร่งรีบรวบรัดการประชุมขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 125 ที่ระบุว่าประธานสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

บทเรียนประการต่อไป การแก้ไข รัฐธรรมนูญมาตรา 190 เพื่อลดอำนาจรัฐสภา ในการให้ความเห็นชอบการทำหนังสือสัญญากับต่างประเทศของรัฐบาล ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นการลิดรอนอำนาจตรวจสอบถ่วงดุลของรัฐสภา และเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายบริหาร ให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศ

คำวินิจฉัยยังได้สอนบทเรียนประชาธิปไตยที่สำคัญอย่างยิ่งว่า รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ชัดเจน ที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ในการเจรจาการค้าและลงทุนกับต่างประเทศของรัฐบาล รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาประเทศ และตรวจสอบอำนาจรัฐทุกระดับ แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการลดอำนาจประชาชน

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ที่ลดอำนาจรัฐสภา ทำให้คณะรัฐมนตรีได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศ ที่นอกวิถีทางรัฐธรรมนูญ ขัดต่อมาตรา 68 (จึงต้องตกไป) และมีความเห็นจากนายสามารถ แก้วมีชัย อดีต ส.ส.แกนนำพรรคเพื่อไทยว่า “ศาล 9 คน จะใหญ่กว่าสถาบันนิติบัญญัติที่ประชาชนทั้งประเทศเลือกมา”

ส่วนนายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ผู้ยื่นคำร้องเรื่องนี้ วิจารณ์ว่า คำตัดสินนี้แสดงว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญ “เพื่อนำสมบัติประเทศไปแลกสมบัติส่วนตัว” ต่อไปได้  ไม่ทราบหมายความอย่างไร? แต่ในระหว่างที่มีการอภิปรายเรื่องนี้ในสภา ฝ่ายค้านโจมตีว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนของใครไม่รู้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้