วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นิสิต ม.เกษตร รวมตัวจุดเทียนสันติภาพ

นิสิต ม.เกษตรฯรวมตัวจุดเทียนสันติภาพ เรียกร้องทุกฝ่ายยุติใช้ความรุนแรง แนะทางออกขอให้มีการเลือกตั้ง ขณะที่ ปชช.โดยรอบเข้ารวมกิจกรรมอย่างหนาแน่น...

วันที่ 9 ม.ค.57 เวลา 17.00 น. ที่ลานหน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตเกษตรศาสตร์กว่า 100 คน ร่วมจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “ร่วมใจชาวเกษตร จุดเทียนสันติภาพ” ภายใต้กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ เพื่อแสดงพลังในฐานะประชาชนผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย โดยขอให้กลุ่มผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง และเรียกร้องให้ทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

นายณพัทธ์ นรังศิยา นิสิตชั้นปี 4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวแทนนิสิตเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมจุดเทียนสันติภาพ เป็นการแสดงพลังในฐานะประชาชนคนไทยที่ต้องการให้บ้านเมืองสงบ และยุติการเคลื่อนไหวที่จะส่งผลให้เกิดความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด เนื่องจากได้มีการประเมินสถานการณ์แล้วว่าในวันที่ 13 ม.ค.ทางกลุ่ม คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. จะเดินขบวนเคลื่อนไหวในหลายจุด เพื่อทำกิจกรรมชัตดาวน์กรุงเทพฯ ในขณะที่ทางกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.ก็จะออกมาแสดงพลัง ซึ่งการทำกิจกรรมของทั้ง 2 กลุ่ม อาจสร้างความแตกแยก และความเกลียดชังทางความคิด ให้กับคนที่คิดต่างจนนำมาสู่การใช้ความรุนแรง ดังนั้น ในฐานะนิสิต ม.เกษตรฯและเป็นประชาชนคนหนึ่ง อย่างเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาพูดคุยกันอย่างสันติ ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง และเสนอให้ทุกคนได้มีสิทธิในการเลือกตั้ง แม้ว่าจะมีการปฏิรูปประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม แต่ในฐานะคนไทยต้องทำตามกฎหมายเพื่อเป็นประชาธิปไตย


"กิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้ต้องการสื่อไปถึงใครคนใดคนหนึ่ง เพียงแต่ต้องการแสดงออกในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรง และอยากเห็นบ้านเมืองมีสันติภาพ โดยข้อเรียกร้องหลักคือต้องการให้เกิดสันติภาพไม่ต้องการความรุนแรง ผมยอมรับไม่ได้ถ้าเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นละต้องการเรียกร้องให้เกิดประชาธิปไตย ซึ่งทุกคนต้องเคารพความเป็นมนุษย์เท่าๆ กันต้องเคารพกฎหมาย แม้ว่าประเทศเราต้องการการปฏิรูป แต่การแก้ปัญหาต่างๆ ไม่สามารถทิ้งประชาธิปไตยและกฎหมายไปได้เด็ดขาด" นายณพัทธ์กล่าว

 

ผู้สื่อข่าวถามว่าภายในมหาวิทยาลัยยังมีกลุ่มคนที่คิดต่างจะเกิดความขัดแย้ง ภายในสถาบันหรือไม่ นายณพัทธ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติที่ทุกพื้นที่มีคนที่คิดเห็นต่างกัน แต่การแสดงออกครั้งนี้ เป็นเพียงการแสดงออกส่วนตัวที่ทุกคนมีความเห็นต่าง จึงไม่อยากให้มองว่าความเห็นต่างนั้นคือความขัดแย้ง เราควรยอมรับในความเห็นของกันและกัน เช่น ผลคิดว่าเราควรยึดหลักประชาธิปไตย และความรุนแรง

อย่างไรก็ตามกิจกรรมครั้งนี้ จะมีการให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านโพสต์อิท และมีการอ่านคำแถลงการณ์ร่วมกัน โดยมีใจความว่า "ด้วยเจตจำนงเสรีอันบริสุทธิ์ เราในฐานะประชาชน ผู้ซึ่งรักและเชื่อมั่นในสันติภาพและประชาธิปไตย ขอใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในด้านการรวมกลุ่มและแสดงออก และขอกล่าวถ้อยแถลงข้อเรียกร้องร่วมกันดังนี้ เราประชาชน เชื่อว่าหนทางที่ดีที่สุดในการจัดการความขัดแย้งคือการพูดคุย เจรจาอย่างสันติ หาใช่การหยิบจับอาวุธ อารมณ์ อคติและสร้างวาทกรรมความเกลียดชังออกมาเพื่อฟาดฟันกัน ซึ่งยังผลให้มีแต่ความสูญเสียอย่างสูญเปล่า ตลอดช่วงเวลาของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ดังนั้นเราจะทำทุกวิถีทาง เพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ และป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรง


เราประชาชนผู้เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย เรายอมรับความแตกต่าง แต่เราจะไม่ยินดีที่จะเห็นความแตกต่าง เราเคารพในหลักความเสมอภาค เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เราสนับสนุนการแสดงออกทางการเมืองของทุกคน ตราบเท่าที่ความแสดงออกนั้นอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายตราบที่การแสดงออกนั้น ไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

 

เรา ประชาชน ขอคัดค้านการแสดงออกทางการเมืองที่เป็นการละเมิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เราต่างเข้าใจตรงกันว่า ประเทศไทยของเราในตอนนี้ มีปัญหาต่างๆ มากมายที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไข จำเป็นจะต้องได้รับการปฏิรูป แต่เราก็เชื่ออีกว่า ปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น

เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน มีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีสิทธิ์เสรีภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้ เนื่องด้วยเราต่างก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน

ท้ายที่สุด เราในฐานะมนุษย์และประชาชน ผู้ซึ่งรักและเชื่อมันในสันติภาพ และประชาธิปไตยขอประกาศว่าจะยืนหยัดอยู่ข้างหลักการที่เรายึดถือ เราจะยืนยันด้วยใจที่มั่นคง ต่อความซื่อสัตย์ที่เราต่างบูชา เราออกมายืนตรงให้โลกได้เห็น ด้วยความภาคภูมิในในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และเราจะยืนยันอยู่ที่จุดยืนนี้ ไม่ส่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ก็ตาม


ระหว่างการทำกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประชาชนโดยรอบมาร่วมกิจกรรมจุดเทียนสันติภาพจำนวนมาก โดยแสดงจุดยืนขอให้กลุ่ม กปปส. ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและเรียกร้องให้ใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นทางออกของประเทศ ซึ่งย้ำว่าต้องมีการจัดการเลือกตั้ง เพื่อรักษาความเป็นประชาธิปไตย โดยหลังจากกล่าวถ้อยแถลงแล้ว ประชาชนได้ตะโกนออกมาพร้อมเพรียงกันว่า เลือกตั้ง และสันติภาพ ประชาธิปไตยเราจะไม่เอาความรุนแรง ก่อนที่จะยุติกิจกรรมดังกล่าว

ขณะที่ ลานสวูนิเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มนักศึกษาคณะสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 บางกลุ่มรวมตัวกันจัดกิจกรรม "จุดเทียน เขียนสันติภาพ ต่อต้านความรุนแรง" เพื่อเปิดพื้นที่แสดงจุดยืนด้านการเมือง โดยการจุดเทียนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ปลุกสำนึกให้ทุกฝ่ายในสังคมได้ตระหนักว่า การใช้ความรุนแรงหรือสร้างเงื่อนไขให้ดกิดความเกลียดชังกันนั้นมีแต่จำนำไปสู่ความมืดมิด ดังนั้น ผู้จัดจึงใช้สัญลักษณืของแสงเทียนเปรียบแสงสว่างทางปัญญาให้เห็นถึงคุณค่าของกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการความสงบกลับคืนสู่ประเทศชาติ เป็นการแสดงพลังให้ยุติการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรง และแสดงความจำนงให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์

นางสาวมายด์ หนึ่งในผู้นำนักศึกษา กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่กลุ่มนักศึกษาต้องการแสดงพลังของนักศึกษาที่ต้องการใม่ให้เกิดความรุนแรงในการชุมนุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตย โดยคาดหวังเพียงว่าได้เป็นเสียงเล็กๆ ที่จะแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพที่บุคคลพึงมี ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากรุ่นพี่และการระดมทุนจากกลุ่มเพื่อนที่เห็นพ้องต้องกัน

ขณะที่ นายไพศาล สิทธิกรกุล ข้าราชการบำนาญ ที่มาร่วมกิจกรรมเห็นว่า การออกมาแสดงพลังของนักศึกษาเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม และทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีการตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อสมทบทุนทำกิจกรรมของนักศึกษา ระดมผู้ร่วมกิจกรรมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าวทางเฟสบุ๊ก เปิดโอกาสให้เขียนแสดงความคิดเห็นลงกระดาษโน้ต และแปะที่ป้ายกิจกรรม รวมถึงให้ผุ้เข้าร่วมออกกมากล่าวแสดงความคิดเห็น จากนั้นผู้นำกิจกรรมอ่านแถลงการณ์ ซึ่งมีใจความสำคัญว่า

"ผู้จัดไม่ขอสนับสนุนหรือคัดค้านการกระทำหรือการเคลื่อนไหวของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในห้วงเวลาอันใกล้นี้ที่กำลังสุ่มเสี่ยงต่อสถานการณ์ความรุนแรง...ในขณะเดียวกันก็เคารพในจุดยืนและการเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่ายด้วยความเคารพถึงคุณค่าศักดิ์ความเป็นมนุษย์ของทุกคนในสังคมไทย"

ต่อมาจึงเริ่มจุดเทียนและตั้งขบวนเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ ผู้นำกล่าวบทกลอน จึงเสร็จสิ้นกิจกรรม ซึ่งภายในงานผู้มีสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่าที่ผู้นำกิจกรรมคาดการณ์ไว้

นิสิต ม.เกษตรฯรวมตัวจุดเทียนสันติภาพ เรียกร้องทุกฝ่ายยุติใช้ความรุนแรง แนะทางออกขอให้มีการเลือกตั้ง ขณะที่ ปชช.โดยรอบเข้ารวมกิจกรรมอย่างหนาแน่น... 9 ม.ค. 2557 20:26 10 ม.ค. 2557 15:39 ไทยรัฐ


advertisement