วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทภ.1 หนุนบิ๊กตู่ ขอเป็นกลาง ยึดประโยชน์ชาติ

มทภ.1 รับลูก "ประยุทธ์" ลั่น ทหารทำทุกวิถีทางให้สถานการณ์คลี่คลาย ยัน เจตนารมณ์กองทัพ ต้องอดทน-ทำตามก.ม. และช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุด

วันที่ 9 ม.ค. ที่กองทัพภาคที่ 1 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการแจกจ่ายเอกสาร "แนวทางการชี้แจงสื่อฯในสถานการณ์การชุมนุม" ของ พล.ท.ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ในสังกัดกองทัพภาคที่ 1 ได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชน โดยมีเนื้อหาว่า กองทัพภาคที่ 1 ได้ให้ความสำคัญต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและติดตามสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ยืนยันได้ว่า กำลังพลของกองทัพภาคที่ 1 ทุกระดับมีความเข้าใจ และเห็นใจต่อแรงกดดันต่างๆ ที่เกิดกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งเรามั่นใจจุดยืนและการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและมุ่งมั่น ที่จะนำพากองทัพไปบนแนวทางที่ถูกต้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ทั้งปวงภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่มีอย่างดีที่สุด

เอกสารดังกล่าว ยังระบุว่า กองทัพบกเป็นกองทัพของประชาชนชาวไทยทุกคน บุคลากรในกองทัพ รวมทั้งครอบครัว ญาติพี่น้อง ของพวกเขาก็เป็นลูกเป็นหลานของพี่น้องประชาชน อยากตอบสนองความรู้สึกของทุกคน แต่ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางความคิดของประชาชนขณะนี้ ทหารจำเป็นต้องระมัดระวังในเรื่องการแสดงออกทางการเมือง เพราะการให้ความเห็นใดๆ ที่อาจจะตรงและไม่ตรงกับความเห็นของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ย่อมจะทำให้ประชาชนและฝ่ายอื่น ที่เห็นต่างนำไปสร้างประเด็นตอบโต้จนนำไปสู่ ความบาดหมาง และแตกร้าวในหมู่พี่น้องประชาชนมากขึ้น จึงขออย่าสร้างแรงกดดันต่อกองทัพ ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคกลาง รวมทั้ง กทม.

มีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากที่สุดและขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ โดยสันติวิธี ไม่ต้องให้เหตุการณ์นำไปสู่ความรุนแรง และขอร้องให้ทุกฝ่ายแสวงหาทางออก รักษากฎหมาย เชื่อมั่นศรัทธา ซึ่งกันและกัน ซึ่งกองทัพภาคที่ 1 มีภารกิจอื่นๆ ที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งการดูแลรักษาความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน และที่สำคัญที่สุด คือ การถวายความปลอดภัยให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กองทัพภาคที่ 1 ขอยืนยันตามเจตนารมณ์ ของ ผบ.ทบ. ในการปฏิบัติการกฎหมายและระเบียบวินัยของทหารอย่างดีที่สุด จะปฏิบัติหน้าที่อย่างอดทน เสียสละ อดกลั้นต่อเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์อย่างดีที่สุด อย่างเท่าเทียมกัน บนพื้นฐานที่ทุกคนเป็นคนไทย และจะทำทุกวิถีทางในสถานการณ์ตึงเครียดในปัจจุบันจนผ่อนคลายลง

มทภ.1 รับลูก"ประยุทธ์" ลั่น ทหารทำทุกวิถีทางให้สถานการณ์คลี่คลาย ยัน เจตนารมณ์กองทัพ ต้องอดทน-ทำตามก.ม.และช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุด 9 ม.ค. 2557 18:37 9 ม.ค. 2557 19:17 ไทยรัฐ