วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ส. ชวนเที่ยวงานวันเด็ก สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ป.ป.ส. ชวนเที่ยวงานวันเด็ก ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง ผุดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พร้อมเปิดตัว "ศูนย์ยาเสพติดนิทรรศน์" ให้เข้าชมเป็นครั้งแรก...

เมื่อวันที่ 9 ม.8. 57 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง โดยภายในงานจะมีกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดต่างๆ ให้เยาวชนได้เข้าร่วม แบ่งเป็นฐานให้ความรู้ 12 ฐานด้วยกัน เช่น ฐานความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด วิธีป้องกันตนเองจากการใช้ยาเสพติดฯ และเล่นเกมรับของขวัญ ของรางวัลมากมาย

ทั้งนี้ พร้อมเปิดตัว "ศูนย์ยาเสพติดนิทรรศน์" ศูนย์การเรียนรู้เรื่องยาเสพติดที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดสร้างขึ้น และเปิดให้เด็กได้เข้าชมเป็นครั้งแรก "ศูนย์ยาเสพติดนิทรรศน์" หรือ "Narcotics Education Center" เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ผ่านแสง สี เสียง ที่ทันสมัย อาทิ การนำสื่อวีดิทัศน์ ในระบบ Panorama มาใช้เพื่อนำเสนอภาพยนตร์สั้น สร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด การใช้สื่อภาพยนตร์ในระบบ 3 มิติ (Magic Vision) เพื่อนำเสนอถึงพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ผู้ชมซาบซึ้งและศรัทธาต่อพระมหากรุณาธิคุณ ของทั้ง 2 พระองค์ ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ในการขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย

การแสดงพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดบนแผนที่ประเทศไทย ด้วยระบบหน้าจอแบบ Touch Screen การใช้เทคนิค Hologram แสดงลักษณะยาเสพติดในปริซึมที่สามารถดูได้ทุกมุมมอง ใช้กลไกระบบไฮโดรลิก สร้างภาวะจำลองอาการเมายาเสพติด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของผู้เสพยาเสพติด เพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย

นอกจากนี้ พล.ต.อ.พงศพัศ กล่าวว่า "การจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ในทุกปีที่ผ่านมานั้น สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิทรรศการ กับหน่วยงานอื่นๆ มาโดยตลอด ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมขึ้นที่สำนักงาน ป.ป.ส. เนื่องจากนโยบายหลักของสำนักงาน ป.ป.ส. คือ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน โดยใช้สื่อกิจกรรมต่างๆ สอดแทรกเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจ ถึงมหันตภัยของยาเสพติด ให้เด็กและเยาวชนมีแนวทางในการปฏิบัติตนเอง เพื่อน ครอบครัว ชุมชน ให้ห่างไกลยาเสพติด".

ป.ป.ส. ชวนเที่ยวงานวันเด็ก ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง ผุดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พร้อมเปิดตัว "ศูนย์ยาเสพติดนิทรรศน์" ให้เข้าชมเป็นครั้งแรก... 9 ม.ค. 2557 17:57 9 ม.ค. 2557 18:50 ไทยรัฐ