วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กกร.คงสินค้าควบคุม43รายการ

กกร.คงสินค้าควบคุม43รายการ

  • Share:

"นิวัฒน์ธำรง" เผย กกร.คงบัญชีสินค้าและบริการควบคุมปี 57 จำนวน 43 รายการชั่วคราว รอให้รัฐบาลใหม่ทบทวนอีกครั้ง พร้อมสั่งศึกษาบาทอ่อนกระทบต้นทุนสินค้าใด แต่เชื่อบาทอ่อนค่าระยะสั้น หลังการเมืองนิ่ง...

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เพื่อพิจารณาทบทวนบัญชีสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 57 ว่า ที่ประชุมมีมติให้คงบัญชีสินค้าและบริการควบคุมไว้จำนวน 43 รายการเช่นเดิม แต่เป็นการคงไว้ชั่วคราว เมื่อมีรัฐบาลใหม่ ก็ให้กรมการค้าภายในนำเสนอให้พิจารณาทบทวนบัญชีใหม่ เพราะไม่ต้องการพิจารณาทบทวนในช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการ อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายใน ได้ศึกษาแล้วว่าควรจะถอดหรือนำสินค้าและบริการรายการใดเข้าสู่บัญชีควบคุม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับสินค้าและบริการควบคุมปี 57 ที่จะใช้ชั่วคราวทั้ง 43 รายการ เช่น 1.กระเทียม 2.ข้าวเปลือก ข้าวสาร 3.ข้าวโพด 4.มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ 5.ไข่ไก่ 6.สุกร เนื้อสุกร 7.น้ำตาลทราย 8.น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ 9.ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน 10.นมผง นมสด 11.แป้งสาลี 12.อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 13.อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก 14.ผลปาล์มน้ำมัน 15.ผงซักฟอก 16.ผ้าอนามัย 17.กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า 18.ปุ๋ย 19.ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช 20.หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์เป็นต้น

ส่วนการติดตามภาวะราคาสินค้าจากปัญหาเงินบาทอ่อนค่านั้น ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในศึกษาถึงผลกระทบต่อราคาสินค้าว่ามี รายการใดบ้าง ซึ่งแนวทางในการดูแล หากมีผลกระทบต่อต้นทุนจริง ก็ให้เป็นไปตามกลไกตลาด แต่หากเป็นสินค้าควบคุม และผู้ประกอบการต้องการปรับขึ้นราคา ต้องเสนอเรื่องมาให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาก่อน โดยยังเชื่อว่า เงินบาทอ่อนค่า น่าจะเป็นช่วงสั้นๆ เพราะปัญหาใหญ่ที่ทำให้เงินบาทอ่อนค่ามาจากปัญหาการเมือง ถ้าการเมืองนิ่ง ก็จะกลับเป็นปกติ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้