วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กบอ.-ส.ลดโลกร้อน' แถลงปิดคดี โครงการน้ำ3.5แสนล้าน

คู่ความ "สมาคมลดโลกร้อน-กบอ." แถลงปิดคดีโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน ฟังความเห็นประชาชน ขณะตุลาการนอกองค์คณะเสนอยกฟ้องนายกฯ แต่ต้องทำประชาพิจารณ์ก่อน

วันที่ 9 ม.ค. 57 นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมลดโลกร้อน ได้แถลงปิดคดี โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ว่า การจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำดังกล่าวของรัฐบาล ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ มีเจตนามุ่งหวังเพียงเพื่อนำประกอบการออกพระราชกำหนดกู้เงินเท่านั้น และเมื่อมีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษา การดำเนินการก็ไม่ได้มีรายละเอียดที่ชัดเจน ที่จะสามารถทำให้ประชาชนทราบว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ชุมชน และพยายามรวบรัดตัดตอน เพื่อให้นำไปสู่การทำสัญญากับเอกชนให้เร็ว

ขณะที่ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เลขานุการ กบอ. ยืนยันว่า รัฐบาลได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ โครงการบริหารจัดการน้ำ ทั้งพื้นที่สร้างเขื่อนและสร้างฟลัดเวย์ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ควบคู่กับการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือ EHIA แล้ว โดยได้นำข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ หากดำเนินการจะเกิดผลกระทบกับประชาชนอย่างไร และทางเลือกอื่นในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหากไม่ก่อสร้างเขื่อน

ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุด โดยคณะตุลาการ องค์คณะที่ 4 ออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีที่นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาตร์ เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) รวม 4 ราย ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ที่สั่งให้รัฐบาลต้องชะลอโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท และมีการจัดรับฟังความคิดเห็นชองประชาชนก่อน ตามที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกับพวก รวม 45 ราย ยื่นฟ้อง ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนแผนบริหารจัดการน้ำวงเงิน 3.5 แสนล้านบาท และให้รัฐบาลจัดทำประชามติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6

โดยศาลสรุปข้อเท็จจริงในการไต่สวนให้คู่กรณีทราบ และให้โอกาสคู่กรณีทั้งสองฝ่ายในการแถลงปิดคดี โดยมีกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโครงการบริหารจัดการน้ำ จากโครงการสร้างฟลัดเวย์ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และโครงการก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่ต่างๆ จำนวนมาก มาร่วมติดตามฟังการนั่งพิจารณาคดีด้วย.

คู่ความ"สมาคมลดโลกร้อน-กบอ." แถลงปิดคดีโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน ฟังความเห็นประชาชน ขณะตุลาการนอกองค์คณะเสนอยกฟ้องนายกฯ แต่ต้องทำประชาพิจารณ์ก่อน 9 ม.ค. 2557 16:14 9 ม.ค. 2557 18:31 ไทยรัฐ