วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช.แถลงผลงานค้าง 8 พันกว่าคดี ทำเสร็จ 570 คดี

"คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)" แถลงผลงานประจำปี ค้าง 8 พันกว่าคดี ทำเสร็จ 570 คดี

วันที่ 9 ม.ค.57 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นำโดยนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. ร่วมแถลงถึงผลงาน ของ ป.ป.ช.ในปี 2556 โดยนายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ระบุว่า ผลงานด้านปราบปรามทุจริตในปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

จำนวนที่รับใหม่ 866 คดี รวมกับคดีเดิมที่ค้างอยู่ 8,581 คดี รวม 9,447 คดี ดำเนินการเสร็จสิ้น 570 คดี แบ่งเป็น ไม่รับ ไม่ยกขึ้นพิจารณา 25 คดี ส่งกลับไปยังพนังงานสอบสวน 10 คดี ส่งให้ผู้บังคับบัญชาหรือพนังงานสอบสวนดำเนินการ 78 คดี อยู่ในอำนาจ ป.ป.ท. ส่งให้ ป.ป.ท.ดำเนินการ 72 คดี ส่งพนักงานสอบสวนตาม พ.ร.บ.เสนอราคาฯ 1 คดี แสวงหาข้อเท็จจริงแล้วไม่รับไว้ดำเนินการไต่สวน 353 คดี ไต่สวนแล้วข้อกล่าวหาไม่มีมูล 8 คดี ชี้มูลความผิด 23 คดี

อดีตผู้ว่าฯ เคหะ รอด ป.ป.ช.มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยถึงคดีการกล่าวหา นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ อดีตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกับพวกกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เอกชนโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 4 (โครงการเมืองใหม่บางพลีและโครงการร่วมเกล้า 2) ว่า ป.ป.ช.มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการไต่สวนว่าจากการ ไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงละพยานหลักฐานเพียงพอว่านางชวนพิศกับ พวกได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา ข้อกล่าวหาจึงไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไป

ป.ป.ช.ชี้มูล ซุปเปอร์คอมพ์ฯ “สมิทธ” รอดเพราะหมดอายุความ

นายภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า กรณีที่นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีต ส.ส.เพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวหาคณะกรรมการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศหรือ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ของกรมอุตุนิยมวิทยาและเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาอื่นที่เกี่ยวข้องว่า เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในกรณี ที่ตรวจรับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ป.ป.ช.มีมติเป็นเอกฉันท์ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดและดำเนินคดีอาญาตามมาตรา 157 ดังนี้ 1. นายไกรสร พรสุธี 2. นายปฏิพัทธ์ พันธ์วิวัฒน์ 3. นายปรีชา ธนิตติราภรณ์ 4. นางจงกลนี อยู่สบาย 5. นางวิมลลักษณ์ ปิติมล 6. นายสมชาย ใบม่วง คณะกรรมการผู้ตรวจรับ 7. นายธีระพัฒน์ เกษมพรรณราย 8. นางวัชรี วีระพันธุ์ 9. นางสุดาพร นิ่มมา 10. นายดุษฎี สาริกบุตร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และนายสมิทธ ธรรมสโรช ขณะที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาในขณะนั้น แต่ในส่วนของนายสมิทธนั้นคดีได้ขาดอายุความแล้วจึงไม่สามารถดำเนินทางกฎหมายได้

ป.ป.ช. เผย แจ้งข้อกล่าวหาจำนำข้าวได้ภายในเดือนนี้

นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ระบุถึงความคืบหน้าการไต่สวนโครงการรับจำนำข้าว ว่า การไต่สวนเรื่องนี้ต่อมาได้มีการร้องเรียนเพิ่มเติมโดยการเสนอเพื่อถอดถอนนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องระบายข้าว ซึ่ง ป.ป.ช.ได้รับเข้ามาอยู่ในการพิจารณาของอนุกรรมการที่มีตนและนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการป.ป.ช.ดูแลอยู่ซึ่งจะสามารถแจ้งข้อกล่าวได้ภายในเดือนมกราคมนี้ ขอให้ติดตามตอนต่อไป สำหรับโครงการจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ป.ป.ช.เคยเสนอความเห็นไปยังรัฐบาลให้ยับยั้งโครงการนี้หลายครั้ง แต่ไม่ยอมยุติและมีการดำเนินการต่อ จนระทั่งมีการร้องเรียนกล่าวโทษทุจริต ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการทีดีอาร์ไอ ทำจดหมายเปิดผนึกถึง ป.ป.ช.เกี่ยวกับกรณีจำนำข้าวนั้น ป.ป.ช.ได้เชิญนายนิพนธ์ มาให้ถ้อยคำต่อ ป.ป.ช.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลย ถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตว่ามีจำนวนเงินเท่าไหร่.

"คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)" แถลงผลงานประจำปี ค้าง 8 พันกว่าคดี ทำเสร็จ 570 คดี 9 ม.ค. 2557 16:13 9 ม.ค. 2557 16:45 ไทยรัฐ