วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสนอ 'ช่วง บุนนาค' ต่อยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญระดับโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงาน "มหาบุรุษรัตโนดม ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินสู่บุคคลสำคัญระดับโลก" ประกาศเกียรติคุณสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เนื่องในโอกาสเสนอให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี 2561 ต่อยูเนสโก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงาน "มหาบุรุษรัตโนดม ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินสู่บุคคลสำคัญระดับโลก" เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้เสนอให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี 2561 ต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ด้วยอัฉริยะทั้ง 7 สาขา ประกอบด้วย สาขากฎหมาย , สาขาการศึกษา , สาขาวรรณกรรม , สาขาการพัฒนาประเทศ , สาขาศิปวัฒนธรรม และสาขาขันติธรรมและสันติภาพ จนเป็นที่กล่าวขานและยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

โดยงาน "มหาบุรุษรัตโนดม ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินสู่บุคคลสำคัญระดับโลก" จะจัดขึ้นในวันที่อาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2557เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ภายในงานการจัดแสดงนิทรรศการแสดงอัฉริยะด้านต่างๆ รวมทั้งประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยังได้จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในระหว่างวันที่ 11 , 16 , 18 - 22 มกราคม 2557 อีกด้วย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงาน "มหาบุรุษรัตโนดม ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินสู่บุคคลสำคัญระดับโลก" ประกาศเกียรติคุณสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เนื่องในโอกาสเสนอให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี 2561 ต่อยูเนสโก... 9 ม.ค. 2557 15:23 10 ม.ค. 2557 09:51 ไทยรัฐ