วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถานศึกษาพร้อมรับมือ ชัตดาวน์ กทม. ชี้ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน กระทบศึกษาหนัก (ชมคลิป)

สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โอดหากชุมนุมยืดเยื้อ เกิน 2 เดือน กระทบระบบการศึกษาหนัก พร้อมวางแผนรับมือเต็มที่ ใน 2 ประเด็น คือ ความปลอดภัย และการจัดการเรียนการสอน

13 มกราคม 2557 เป็นวันที่หลายฝ่ายจับตามองการชุมนุมของกลุ่ม กปปส.ที่จะมีการปิดถนน 20 สาย และตั้งเวที 7 จุดทั่วกรุงเทพมหานครนั้น จนสร้างความกังวลใจให้ผู้สัญจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า อาจจะทำให้การจราจรติดขัดเพิ่มขึ้นจากปกติ รวมถึงองค์กรการศึกษาจะได้รับผลกระทบจากการชุมนุม

นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า กพฐ. ได้ประสานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กทม. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 และเขต 2 เร่งจัดทำแผนปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และหากมีการชุมนุมเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา คาดว่าได้รับผลกระทบจำนวน 159 โรงเรียน แยกเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 33 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 117 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 9 แห่ง รวมถึงสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหลายแห่ง และให้อำนาจผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณาที่ประกาศหยุดเรียนตามความเหมาะสม

ส่วนแผนรับมือการชุมนุมครั้งนี้ มุ่ง 2 ประเด็น คือ ความปลอดภัย และการจัดการเรียนการสอน ในด้านความปลอดภัย ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับ และ ความปลอดภัยเมื่ออยู่ใโรงเรียน โดยจัดครูเวรดูแลอย่างใกลิชิด ส่วนเรื่องการเปิด-ปิดโรงเรียนนั้น หากพิจารณาแล้วว่าเด็กนักเรียนและครูอาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรือ ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางที่เกิดจากการชุมนุม ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจในการตัดสินใจปิดโรงเรียนเองได้ แต่ไม่เกิน 7 วัน หากเกินกว่านั้น ต้องให้ ผอ.เขตพื้นที่ เป็นผู้ตัดสินใจ

ด้านการจัดการเรียนการสอน หากในวันที่ 13 มกราคมมีการหยุดเรียน เพื่อไม่ให้นักเรียนเสียผลประโยชน์ จะต้องจัดการเรียนชดเชย ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือการเรียนทางไกล ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่อง ETV  โดยใช้สื่อ Socail media ต่างๆ ติดต่อกันระหว่างครูนักเรียน

ขณะที่ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยวางแผนบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในสังกัด ลดผลกระทบที่อาจเกิดในทุกด้าน อาทิ การจราจรและการขนส่งมวลชน การตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อให้พร้อมในการทำงาน การเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย การให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การเตรียมพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การเก็บกวาด เก็บขน และทำความสะอาดพื้นที่ทุกจุดที่มีการชุมนุมโดยทำความสะอาดทันที่ที่กลุ่มผู้ ชุมนุมออกจากพื้นที่ นอกจากนี้ ได้กำหนดปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 146 โรงเรียน ใน 26 สำนักงานเขต ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงต่อเนื่องกับพื้นที่ที่จะมีการชุมนุมด้วย

ด้านสถาบันอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งประกาศหยุดเรียนในวันที่ 13 มกราคม เพื่อลดผลกระทบต่อนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนสถาบันอื่นๆ ก็ประกาศเลื่อนกำหนดสอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบการศึกษา

อย่างไรก็แล้ว การชุมนุมทางการเมืองยังถือเป็นสิทธิประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งกระบวนการต่างๆ ล้วนเป็นไปตามกฎหมาย ในด้านการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็เตรียมแผนรับมือไว้เต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องการดูแลความปลอดภัย.

ชมคลิป

สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โอดหากชุมนุมยืดเยื้อ เกิน 2 เดือน กระทบระบบการศึกษาหนัก พร้อมวางแผนรับมือเต็มที่ ใน 2 ประเด็น คือ ความปลอดภัย และการจัดการเรียนการสอน... 9 ม.ค. 2557 14:29 9 ม.ค. 2557 17:31 ไทยรัฐ