วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ประยุทธ์'ลั่นอย่าบีบทหารก่อ'รัฐประหาร'

"ประยุทธ์" เดือด สั่ง รองโฆษก ทบ.แถลงการณ์ ในนามกองทัพบก ยัน "ผบ.ทบ." ไม่ได้เลือกข้าง หรือรอจังหวะ ก่อรัฐประหาร เตือนอย่าบีบบังคับทหาร มีมารยาท ไม่ก้าวล่วงฝ่ายใด ไม่ละเมิดคนอื่น วอนอย่าพยายามยั่วยุ ใส่ร้ายป้ายสีกันและกัน เพิ่มความขัดแย้ง ทุกอย่างอาจสายเกินไป ห่วงสถานการณ์ เตือนผู้ชุมนุมใช้สันติวิธี หวั่นนำไปสู่กับดักของความรุนแรง ยอมรับมีปัญหาคอร์รัปชัน ระบบราชการ ...

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่กองทัพบก พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษก ทบ. ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ให้ชี้แจงว่า ผบ.ทบ.มีความห่วงสถานการณ์ ยิ่งในช่วงนี้ ที่มีปรากฏข่าวจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่พยายามกล่าวถึง ผบ.ทบ. และกองทัพบก ในลักษณะสร้างให้สังคมเกิดความรู้สึกขัดแย้ง สับสน และวิตกกังวล และยืนยันว่า กองทัพบกพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนปลอดภัย พยายามกำหนดจุดยืน และวางบทบาทให้เหมาะสมต่อสถานการณ์อย่างดีที่สุดมาตลอด มิใช่มีการเลือกข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือคอยโอกาส เพื่อที่จะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มีบางกลุ่มกล่าวอ้าง กองทัพบกเป็นของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม

"ปัจจุบันกองทัพบกยังคงทำหน้าที่ตามพันธกิจภายใต้กรอบกฎหมายทุกประการ ไม่ควรกล่าวเชิงบีบบังคับว่า กองทัพต้องเลือกข้างใคร เพราะกองทัพมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นสำคัญคือประชาชนต้องปลอดภัย เรื่องใดที่เป็นความขัดแย้ง หรือเรื่องการกระทำผิดกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาดูแลรับผิดชอบ จะถูกผิดทุกฝ่ายควรยอมรับในกติกา หากยังคงมีการทำลายความเชื่อมั่นในกฎหมาย อาจเกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นระหว่างกัน จนนำมาซึ่งความสูญเสียต่อบุคคลในครอบครัวของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ ขอให้เข้าใจการกระทำใดๆ ของกองทัพบกในปัจจุบัน พยายามจะหลีกเลี่ยงความรุนแรง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกประเด็น หากทุกฝ่ายยังมีการใส่ร้ายป้ายสีกันและกันจะทำให้ความเกลียดชังรุนแรงมากขี้นอย่างที่ไม่ควรจะเป็น" พ.อ.วินธัยกล่าว

รองโฆษก ทบ. กล่าวด้วยว่า สิ่งที่กองทัพยึดมั่นอยู่เสมอคือ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ตราบใดที่ทั้ง 4 สถาบันหลัก ยังไม่ถูกทำลายโดยคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด กองทัพก็จะยังคงเป็นกองทัพที่มีระเบียบวินัยอยู่เสมอ และจะปกป้องประชาชนคนไทยทุกคน พยายามจะไม่เข้าไปก้าวล่วงผู้หนึ่งผู้ใด หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ด้วยความมีมารยาท พยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชน ประเทศชาติในทุกโอกาส ดำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง ชอบธรรม รักษากฎกติกาของสังคม เช่นดังนานาอารยประเทศ ในสังคมโลกปัจจุบัน

"ปัญหาของคนไทยต้องแก้โดยคนไทย ทหารยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ เพื่อที่จะรักษาผืนแผ่นดินไทยและคนไทยไว้ เหมือนบรรพบุรุษไทยในอดีต จะไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายได้โดยเด็ดขาด หากทุกพวกทุกฝ่าย ไม่หยุดการทำลายล้างซึ่งกันและกัน กองทัพบกพร้อมที่จะปกป้องไว้ด้วยชีวิต หากฝ่ายหนึ่งทำผิดกฎหมาย อีกฝ่ายก็จะทำผิดกฎหมายด้วย และใช้วิธีการตอบโต้ด้วยความรุนแรง สุดท้ายประเทศชาติจะเสียหาย ซึ่งคนไทยทุกคน และทหารคงยอมรับไม่ได้ ขอให้เข้าใจว่าทหารทุกคนก็มีสถานะเป็นประชาชน เป็นพี่น้องลูกหลานของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะกลุ่มไหนฝ่ายใด อย่ามองทหารเป็นศัตรู ตลอดระยะเวลาหลายปีที่มีความขัดแย้ง กองทัพก็พิสูจน์ให้เห็นว่า ทุกคนทำหน้าที่โดยไม่เลือกข้าง มาวันนี้เหตุใดจึงจะพยายามแบ่งทหารออกเป็นพวกเป็นฝ่าย ไม่เข้าใจเหมือนกัน" พ.อ.วินธัยกล่าวชี้แจง

 

 

พ.อ.วินธัย กล่าวต่อว่า ข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แพร่หลายอยู่ในสื่อ ในโซเชียลมีเดีย ขอให้ประชาชนได้ไตร่ตรองใช้เหตุผลตามข้อเท็จจริง อย่าผลักให้ประเทศชาติและประชาชนต้องถูกแบ่งเป็นพวกเป็นฝ่าย มิฉะนั้นแล้วในอนาคตจะไม่สามารถหยุดผลกระทบความแตกแยกที่เกิดขึ้นในวงกว้างได้ ขอให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหากันด้วยสันติวิธีตามกระบวนการที่เป็นไปได้ วันนี้สังคมถูกแบ่งเป็นพวกเป็นฝ่ายในทุกระดับ นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ทหารจะไม่ยอมให้ถูกมองว่าเป็นฝ่ายใด เพราะทหารจะต้องเป็นผู้รักษากฎ ระเบียบ กติกาของสังคม และหยุดความแตกแยกให้ได้ เพื่อนำพาประเทศชาติให้ปลอดภัย

 

 

พ.อ.วินธัย กล่าวอีกว่า ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศขณะนี้คือ การคอร์รัปชัน ระบบราชการ การเข้าสู่ และการใช้อำนาจรัฐ ความชอบธรรม ความเชื่อมั่นและศรัทธา การบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ จะถูกต้อง ไม่ถูกต้องอย่างไร ก็ต้องทำความเข้าใจกันให้ได้ ให้ทุกพวกทุกฝ่ายพอใจ เพื่อยุติปัญหาเหล่านั้นให้ได้อย่างสิ้นเชิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต และการเคลื่อนไหวของ กปปส.และกลุ่มอื่นๆ หลายพวกหลายฝ่ายมองว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือการพยายามรักษากติกาของสังคม มีความจำเป็นด้วยกันทั้งคู่ แต่หากทุกคนลองนึกย้อนเปรียบดูว่าถ้ามีการสูญเสียเกิดขึ้นกับลูกหลาน พ่อแม่ หรือคนในครอบครัวของตนเอง ผู้พูด ผู้คิด ผู้กระทำจะรู้สึกอย่างไร ขอให้การเคลื่อนไหว หรือการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างสันติวิธี ไม่ต้องการให้ทุกพวกทุกฝ่าย ก้าวไปสู่กับดักของความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา

 

 

"ผบ.ทบ. จะไม่นำสถาบันทหารลงไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง และกองทัพบกมีมารยาทพอที่จะไม่ไปละเมิดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้เป็นปัญหาเพิ่มขึ้นอีก ขอให้ทุกพวกทุกฝ่ายพึ่งรักษามารยาทที่ดีต่อกันไว้ด้วย อย่าพยายามยั่วยุ ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คนไทยเคารพนับถือ ได้ปกป้อง รักษาประเทศไทย ประชาชนคนไทย ให้มีชีวิตรอด ปลอดภัย อย่ามีอันตรายใดๆ มาแผ้วพาน ในห้วงเวลาอันน่าเป็นห่วงนี้ ขอให้ประเทศไทยได้ก้าวสู่ความก้าวหน้า สง่างามได้อีกครั้ง ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป" พ.อ.วินธัย กล่าว.

 

"ประยุทธ์"เดือด สั่ง รองโฆษก ทบ.แถลงการณ์ ในนามกองทัพบก ยัน "ผบ.ทบ." ไม่ได้เลือกข้าง หรือรอจังหวะ ก่อรัฐประหาร เตือนอย่าบีบบังคับทหาร มีมารยาท ไม่ก้าวล่วงฝ่ายใด ไม่ละเมิดคนอื่น วอนอย่าพยายามยั่วยุ ใส่ร้ายป้ายสีกันและกัน เพิ่มความขัดแย้ง ทุกอย่างอาจสายเกินไป ห่วงสถานการณ์ เตือนผู้ชุมนุมใช้สันติวิธี หวั่นนำไปสู่กับดักของความรุนแรง ยอมรับมีปัญหาคอร์รัปชัน ระบบราชการ ... 9 ม.ค. 2557 13:57 9 ม.ค. 2557 14:36 ไทยรัฐ