วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'คลัง'แจงหนี้สาธารณะสิ้น ต.ค.56 อยู่ที่ 5.37 ล้านล.

'คลัง'แจงหนี้สาธารณะสิ้น ต.ค.56 อยู่ที่ 5.37 ล้านล.

  • Share:

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเผย ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ต.ค. 56 อยู่ที่ 5,373,818.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.28 ของจีดีพี...

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ของสิ้นเดือน ต.ค. 2556 พบว่า ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556 มีจำนวน 5,373,818.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.28 ของ GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,769,242.29 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,087,010.68 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 516,731.01 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 834.69 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 56,741.37 ล้านบาท โดยหนี้ของรัฐบาล หนี้รัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ลดลง 5,577.20 ล้านบาท 25,963.17 ล้านบาท และ 25,201 ล้านบาทตามลำดับ หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ นั้นไม่มีหนี้คงค้าง

ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้คงค้างต่อ GDP ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2556 ได้ปรับเพิ่มจากที่รายงานในเดือนที่แล้วที่ร้อยละ 45.49 เป็นร้อยละ 45.86 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประกาศ GDP ของ 3 ไตรมาสแรก ในปี 2556 แล้ว ทำให้ตัวเลข GDP ของปีงบประมาณ 2556 เท่ากับ 11,840,827 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าประมาณการ GDP ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) คำนวณไว้ที่ 11,938,250 ล้านบาท จึงทำให้สัดส่วนหนี้คงค้างต่อ GDP ของเดือน ก.ย. 2556 ที่ปรับปรุงใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 45.86

อย่างไรก็ตาม สบน.จึงได้ปรับวิธีคำนวณ GDP ของเดือน ต.ค. 2556 ให้สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้น โดยการใช้ GDP ของค่าเฉลี่ย 2 เดือนของ GDP ไตรมาสที่ 4 ปี 2555 รวมกับ 3 ไตรมาสแรกของปี 2556 และค่าเฉลี่ย 1 เดือน ของไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ทำให้ประมาณการ GDP ณ สิ้นเดือน ต.ค. เท่ากับ 11,867,884.67 บาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้