วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต. เปิดโครงการ เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

กกต.เปิดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พร้อมกล่าวพันธสัญญาให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม ด้าน ผอ.ลต.กทม. เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 26 ม.ค.นี้

วันที่ 9 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 33 เขตเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพฯ จาก 23 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครเข้าร่วม เช่น พรรคเพื่อไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา และพรรคภูมิใจไทย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม และการแข่งขันเป็นไปอย่างสมานฉันท์ สร้างการยอมรับ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้การหาเสียงโปร่งใส ไม่ใส่ร้ายป้ายสี และซื้อสิทธิ์ขายเสียง ป้องกันการร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาฯ กกต. กล่าวเปิดโครงการว่า การเลือกตั้งที่จะมีขึ้น การจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และสังคมยอมรับหรือไม่นั้น ไม่ได้อยู่ที่เรื่องร้องเรียนลดลง แต่อยู่ที่ความตั้งใจของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้สมัคร ผู้สนับสนุน ผู้จัดการเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ดังนั้น จึงขอให้ผู้สมัครทุกคนตระหนักถึงพันธสัญญาที่ได้ให้ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าประชาชน ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายการเลือกตั้ง รู้แพ้ รู้ชนะ และนำไปเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติ

เพราะเชื่อว่า ทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข แม้ปัจจุบันจะมีอุปสรรคขัดขวางการเลือกตั้ง แต่ยืนยันว่า กกต.ทั้ง 5 คน จะตั้งใจทำงานด้วยความเป็นกลาง ปฏิบัติหน้าที่เต็มความกำลังสามารถ เพื่อให้การเลือกตั้งสำเร็จลุล่วงไปได้

จากนั้น ผู้สมัครได้ร่วมกันกล่าวพันธสัญญา เพื่อให้การเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 57 เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม ไม่นำสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องในการหาเสียง ไม่ใช่กลไกรัฐหรือทรัพยากรของรัฐมาเป็นประโยชน์ ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด หาเสียงเลือกตั้งโดยสันติ ไม่ขมขู่ คุกคาม หรือใส่ร้ายป้ายสี และยอมรับผลการเลือกตั้งตามที่ประชาชนแสดงเจตนารมณ์

ด้านนายวีระ ยี่แพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง กรุงเทพฯ กล่าวว่า การรับสมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขตการเลือกตั้ง จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้สมัครเพียง 1 คน จาก 168 คน ที่ขาดคุณสมบัติ เพราะไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เป็นผู้สมัครจากพรรคพลังสหกรณ์ ซึ่งเจ้าตัวสามารถเข้ายื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้พิจารณาได้ภายใน 7 วัน

ทั้งนี้ การที่ผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในวันนี้เพียง 90 กว่าคน จากทั้ง 168 คนนั้น เป็นเพราะบางส่วนติดภารกิจในการลงพื้นที่หาเสียง อีกทั้งการเข้าร่วมโครงการ ก็ถือเป็นสิทธิ์ของผู้สมัคร ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้ เพราะวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเป็นเพียงการเชิญมารับข้อทราบปฏิบัติในการเลือกตั้ง เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง รวมถึงซักซ้อมให้ผู้สมัครเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายและการหาเสียง นอกจากนี้ โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์ เป็นการลดความขัดแย้งระหว่างผู้สมัคร ไม่เกี่ยวกับการลดความขัดแย้งทางสังคม

ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง กรุงเทพฯ กล่าวถึงการหาเสียงเลือกตั้งบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การชุมนุม ซึ่งอาจไม่มีความปลอดภัยว่า การดูแลความปลอดภัยเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการเข้าไปในพื้นที่หาเสียง ก็เป็นดุลยพินิจของผู้หาเสียง ว่าจะใช้วิธีการหาเสียงในรูปแบบใด

ส่วนการประกาศปิด กรุงเทพฯ ในวันที่ 13 มกราคม ซึ่งอาจมีความยืดเยื้อ และกระทบต่อการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 26 มกราคม เบื้องต้น กกต. ได้เตรียมสถานที่เลือกตั้งไว้ทั้งหมด 50 จุด เพื่อรองรับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 9 แสนคน โดยจะจัดระบบประชาชน และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนด้วย.

กกต.เปิดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พร้อมกล่าวพันธสัญญาให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม ด้าน ผอ.ลต.กทม. เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 26 ม.ค.นี้ 9 ม.ค. 2557 11:16 9 ม.ค. 2557 12:52 ไทยรัฐ