วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รัฐผ่อนผันรถบรรทุกพ่วง 58 ตัน ลากยาว 6 เดือนก่อนสั่งห้ามวิ่ง

รัฐผ่อนผันรถบรรทุกพ่วง 58 ตัน ลากยาว 6 เดือนก่อนสั่งห้ามวิ่ง

  • Share:


นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้มีมติผ่อนผันให้ใช้รถบรรทุกพ่วงพิกัดน้ำหนัก 58 ตัน ต่อไปได้อีก 6 เดือน โดยสิ้นสุดการผ่อนผันในวันที่ 30 มิ.ย.57 หลังจากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผันพิกัดน้ำหนักในวันที่ 31 ธ.ค.56 ที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้เกี่ยวข้องรับทราบผลการศึกษาและเตรียมการความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท กำหนดมาตรการควบคุมน้ำหนักบรรทุกอย่างเคร่งครัด หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผัน อีกทั้งมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกกำหนดบทลงโทษกับผู้ประกอบการขนส่งที่กระทำผิดกฎหมายน้ำหนักบรรทุกอย่างจริงจัง เพราะจากผลการศึกษาพบว่าปัจจุบันมีถนนระยะทางกว่า 60,000 กม.และสะพานมากกว่า 14,000 สะพาน ซึ่งได้ออกแบบและก่อสร้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 หากจะเพิ่มพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกพ่วงเป็น 58 ตัน ภาครัฐจะต้องลงทุนดูแลถนน สะพานเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 160,000 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 15 ปี ยังไม่รวมงบประมาณที่จะต้องปรับปรุงสภาพถนนและสะพานอีกกว่า  856,000  ล้านบาท ทำให้ภาครัฐต้องลงทุนสำหรับบำรุงรักษาอย่างมหาศาล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้