วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดช่อง ร.ร.ขยับวันปิดเทอมหากเวลาเรียนไม่พอ

เปิดช่อง ร.ร.ขยับวันปิดเทอมหากเวลาเรียนไม่พอ

  • Share:


เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่จะมีการชุมนุมปิดถนนหลายสายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้มีโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงการชุมนุมได้รับผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนนั้น ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนให้พิจารณาจัดการศึกษาได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารโดยตรง ทั้งเรื่องการเปิด-ปิด การบริหารเวลาในการสอนตามปกติ และการสอนชดเชยให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 20 สัปดาห์ ซึ่งหมายความว่า หากสถานศึกษาต้องหยุดเรียนตามสถานการณ์ที่เป็นไปก็สามารถขยับเวลาการปิดภาคเรียนออกไปได้ จากเดิมที่กำหนดไว้ประมาณวันที่ 15 มี.ค.ของทุกปีก็ให้เลื่อนออกไปจนกว่าจะจัดการเรียนการสอนได้ครบตามหลักสูตร สำหรับปัญหาการเรียนไม่ทันนั้น เรื่องนี้ได้กำชับให้สถานศึกษาดำเนินการตามสมควร แต่มั่นใจว่าในส่วนของเด็ก ม.3 และ ม.6 ที่จะเรียนต่อไม่มีผลกระทบอะไร เพราะกระบวนการต่างๆ เดินหน้าไปหมดแล้วจึงไม่เป็นห่วงเรื่องที่จะศึกษาต่อ แต่ยังมีความกังวลบ้างกับเด็กชั้น ม.1-2 และ ม.4-5 ที่ยังต้องอยู่ในสถานศึกษาเดิม หากเรียนไม่ทันก็ไม่สามารถสอบเลื่อนชั้นได้ จึงอยากให้ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงเรื่องนี้ให้มาก แต่เท่าที่ทราบหลายโรงเรียนได้แก้ปัญหาการเรียนไม่ทันของเด็กด้วยวิธีจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับเด็กไปบ้างแล้ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้