วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สภากทม.อนุมัติโบนัสขรก. "แมน เจริญวัลย์" นั่งรอง ปธ.สภา-ส.ก.จี้ผู้ว่าฯรับมือปิด กทม.

สภากทม.อนุมัติโบนัสขรก. "แมน เจริญวัลย์" นั่งรอง ปธ.สภา-ส.ก.จี้ผู้ว่าฯรับมือปิด กทม.

  • Share:


เมื่อวันที่ 8 ม.ค.57 ที่ห้องประชุมสภา กทม. มีการประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2557 โดยมีนายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา ทำหน้าที่ประธานสภา โดยในที่ประชุมมีการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 เพื่อเลือกรองประธานสภาคนที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งในที่ประชุมมีการเสนอชื่อนายแมน เจริญวัลย์ ส.ก.เขตบึงกุ่ม สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งแต่เพียงผู้เดียว จึงมีการลงมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งนายแมนได้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ใน การประชุมโดยทันที สำหรับตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานครดังกล่าว จะหมดวาระลง ในเดือนสิงหาคม ปี 2557 จากนั้น มีการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 ในญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการให้เงินรางวัลประจำปีแก่ลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ซึ่งในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบต่อร่างข้อบัญญัติดังกล่าว และจะมีการประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับในระเบียบวาระที่ 5 มีการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าตอบแทนรายปี ตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ... ซึ่งนายพีรพล กนกวลัย ส.ก.เขตพญาไท กล่าวถึงข้อบัญญัติดังกล่าวว่า ไม่ควรออกเป็นข้อบัญญัติ เนื่องจากจะทำให้ผู้ที่ละเมิดกฎหมายลุกล้ำที่สาธารณะ สามารถนำข้อบัญญัติดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อกรุงเทพมหานครในหลาย ประการ อย่างไรก็ตาม มติในที่ประชุมส่วนใหญ่ ได้มีมติเห็นชอบประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ โดยมี ผู้ไม่เห็นชอบในมติ จำนวน 2 ท่าน ต่อมา นาย ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ก.เขตห้วยขวาง ได้เสนอญัตติหารือเป็นการด่วนเรื่อง มีการชุมนุม เรียกร้องทางการเมือง เพื่อปิดกรุงเทพมหานคร โดยนายประเดิมชัยกล่าวว่า การชุมนุมของกลุ่ม กปปส. จะทำให้ประชาชนบริเวณต่างๆได้รับผล กระทบ จึงอยากให้  กทม. เตรียมแผนในการรับมือ ซึ่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า ได้สั่งการปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมแผนการดูแลและลดผลกระทบจาก การชุมนุม ซึ่ง กทม.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือด้านการจราจร ตน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยดูแลด้านการจราจร และยังได้จัด เตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆของ กทม. เพื่อรองรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้ง ยังได้สั่งการให้สำนักอนามัย และสำนักพัฒนาสังคม เตรียมความพร้อมดูแลให้ดีที่สุด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้