วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กกต.พร้อมหาสถานที่ทำงานใหม่ หากถูกม็อบปิดล้อม

กกต.พร้อมหาสถานที่ทำงานใหม่ หากถูกม็อบปิดล้อม

  • Share:

กกต.กังวลเลือกตั้ง 2 ก.พ.พร้อมหาสถานที่ทำงานใหม่ หากถูกปิดล้อม ยังไม่พิจารณา กรณีรัฐขอกู้เงินช่วยเหลือเกษตรกร รับจำนำข้าว สั่ง คลังให้ข้อมูลเพิ่ม กู้เงินช่วยผู้ประกอบการธุรกิจ 3 จว.ชายแดนใต้

วันที่ 8 ม.ค. นายธนิศร์ ศรีประเทศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ (รอง เลขาธิการ กกต.) แถลงผลการประชุม กกต. วันนี้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวงการคลัง เรื่อง การขอขยายระยะเวลาในโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งเป็นลักษณะการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ธุรกิจ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการอุดหนุนเงินผ่านทางธนาคารออมสิน เพื่อให้ผู้ประกอบการกู้ในอัตราดอกเบี้ยราคาถูก โดยรัฐจะสนับสนุนเงินส่วนต่างของดอกเบี้ยให้ธนาคารออมสิน เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553-2556 และกระทรวงการคลังจะขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมออกไปอีก 1 ปี ใช้งบกลางจำนวนกว่า 9,000 ล้านบาท

ซึ่ง กกต. หารือแล้วเห็นว่า ยังมีข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอ จึงขอให้กระทรวงการคลัง ทำข้อมูลเพิ่มเติมให้ กกต. พิจารณาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้

นอกจากนี้ กกต. ยังมีมติเห็นชอบในข้อหารือ เรื่องการขอความเห็นชอบ ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการ ศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. เนื่องจากเห็นว่า เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง และไม่อยู่ในอำนาจการกำกับของรัฐมนตรี ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 ผู้บริหารหน่วยงาน จึงสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาได้ ตามความเหมาะสม แต่หากการแต่งตั้งโยกย้ายนั้น เป็นการหวัง หรือ มีผลทางการเมือง ผู้ออกคำสั่งจะต้องรับผิดชอบ ตามวินัยข้าราชการเรื่องการวางตัวเป็นกลาง

นายธนิศร์ เปิดเผยต่อว่า ที่ประชุม กกต. วันนี้ ยังไม่มีการพิจารณา เรื่องที่รัฐบาลเตรียมจะกู้เงิน (กว่าแสนล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและดำเนินการในโครงการรับจำนำข้าว โดยมีการพูดคุยในเบื้องต้น และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวต้องใช้เวลาในการพิจารณา ศึกษารายละเอียด และหากจำเป็นก็จะให้สำนักงาน กกต. เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้า พร้อมยอมรับว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ มีผลกระทบ กกต.  จึงต้องพิจารณาข้อกฎหมายให้ละเอียด รวมถึงพิจารณาว่าจะมีผลผูกพันธ์กับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หรือไม่

ทั้งนี้ ในข้อหารือต่างๆ ที่ กกต. พิจารณา จะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามกรอบของรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 คือเกี่ยวกับ การแต่งตั้งบุคลากร การใช้ทรัพยากรของรัฐ การอนุมัติใช้จ่ายงบกลางหรืองบสำรองฉุกเฉิน รวมถึงผลผูกพันกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หรือไม่


นายธนิศร์ ยังกล่าวถึง การพิจารณาย้านสถานที่ทำงานของ กกต. หลังกลุ่ม กปปส. ประกาศจะปิดล้อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีสำนักงาน กกต. ตั้งอยู่ด้วย ในวันที่ 13 มกราคมนี้ ว่า การพิจารณาเลือกสถานที่ที่เหมาะสมนั้นจะเป็นนโยบายของผู้บริหาร กกต. ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า จำเป็นต้องย้ายสถานที่หรือไม่ หรือจะย้ายไปที่ใด

พร้อมยอมรับว่า มีความกังวลเรื่องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนในวันที่ 2 ก.พ. 2557 เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งในภาวะไม่ปกติ และมีปัญหาต่างๆ ที่ทำให้ กกต. เกิดความกังวล แต่ยืนยันว่า กกต. จะทำหน้าที่ต่อไปด้วยความสุจริต เป็นกลางในทุกเรื่อง และจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด

ส่วนการกำหนดมาตรการที่จะนำมาใช้หากเกิดความวุ่นวายในวันเลือกตั้งนั้น รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ได้มีการวางแผนเรื่องดังกล่าวไว้บ้าง แต่ยังไม่มีการกำหนดมาตรการที่ชัดเจนออกมา

คุณอาจสนใจข่าวนี้