วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศึกเฟ้นศิลปินแห่งชาติปี 56 เข้มข้น ประกาศผล 16 ม.ค.

ศึกเฟ้นศิลปินแห่งชาติปี 56 เข้มข้น ประกาศผล 16 ม.ค.

  • Share:

คัดเลือกศิลปินแห่งชาติปี 56 เข้มข้น อนุกรรมการลดจำนวนเหลือ 9 คน "อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม" เผยกันครหา ประกาศผล 16 ม.ค. ชงเพิ่มโควตาสาขาการแสดงปีหน้า...

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า คณะอนุกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ได้ดำเนินการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2556 เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งได้พิจารณากันอย่างเข้มข้น เพราะมีการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าคัดเลือกมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติชุดใหญ่ เพื่อทำการกลั่นกรองอีกครั้ง ก่อนจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) พิจารณาอนุมัติรับรองอย่างเป็นทางการ จากนั้นจะมีการประกาศผลในวันที่ 16 ม.ค. นี้ โดยในปีนี้ ได้กำหนดให้มีศิลปินแห่งชาติ รวม 9 คน แบ่งเป็นสาขาละ 3 คน ซึ่งลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีจำนวนถึง 16 คน ทั้งนี้ เนื่องจากตนได้กำชับคณะกรรมการทุกสาขาไปว่า ต้องการให้มีการศิลปินแห่งชาติ ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างแท้จริง เพื่อลดคำครหาจากสังคม

นายชาย กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากทุกปี การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง จะมีการส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ามาคัดเลือกจำนวนมากกว่าสาขาอื่นๆ ซึ่งต้องยอมรับว่าในสาขาศิลปะการแสดงนั้น ยังมีการแยกไปอีกหลากหลายประเภท อาทิ ประเภทการแสดงพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ เพลงพื้นบ้าน เพลงไทยสากล ภาพยนตร์ เป็นต้น ดังนั้น ตนเห็นว่า ควรจะต้องมีการปรับจำนวน การคัดเลือกในสาขานี้ให้มากขึ้นในการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ปี 2557 ซึ่งเท่าที่ทราบ ไม่จำเป็นจะต้องปรับเกณฑ์การคัดเลือก แต่จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม กวช. เพื่อขอมติเห็นชอบเพิ่มจำนวนก็สามารถดำเนินการได้ทันที

"ผมเชื่อว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติในปี 2556 จะเป็นผู้ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และหลังจากประกาศผลเสร็จแล้ว สวธ. จะวางแผนงานที่ให้ศิลปินแห่งชาติเข้ามาช่วยเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะมีการพัฒนาและปรับรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนรู้จัก เข้าถึง และอยากเข้ามาเรียนรู้กับศิลปินแห่งชาติได้อย่างใกล้ชิด เพราะผมมองว่าศิลปินแห่งชาติ เป็นบรมครู ที่จะ มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เยาวชนของชาติ ผ่ายการถ่ายทอดความรู้ความสามารถทั้งทางศาสตร์และทางศิลป์ และยังจะช่วยยกระดับจิตใจของเยาวชนให้สูงขึ้นได้" อธิบดี สวธ. กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้