วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'จาตุรนต์' มอบโล่ 'เด็ก-เยาวชนดีเด่น' แทนนายกฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 แทนนายกรัฐมนตรี พร้อมแสดงความยินดีทั้ง 732 คน หวังให้ทุกคนรักษาความดี...

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 57 ที่หอประชุมกองทัพเรือ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 แทน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

โดยนายจาตุรนต์ กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเติบโตมาเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ และต่อประเทศชาติ รู้รักสามัคคีรักประเทศชาติ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมรวมทั้งตระหนักถึงความร่วมมือเพื่อช่วย เหลือสังคมและประเทศชาติให้มีความยั่งยืนดังคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ แก่เด็กและเยาวชนปีนี้ว่า "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดีมีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง"

"วันเด็กแห่งชาติเป็นวันสำคัญยิ่งของทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ เพราะเด็กเป็นอนาคตของชาติ เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรของประเทศ เป็นความหวังและเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต การมอบโล่รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคนในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ผู้ใหญ่จากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ทำความดีในด้านต่างๆ จนเกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม รวมถึงประเทศชาติ ยินดีกับเด็กและเยาวชนทั้ง 732 คน ที่ได้รับรางวัล หวังว่าทุกคนจะรักษาความดีและพัฒนาความสามารถให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป นอกจากความเจริญก้าวหน้าของตนเองแล้วยังเป็นการรักษาประเทศของเราให้รุ่งเรืองต่อไป" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ด้าน ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำหรับปีนี้มีเด็กและเยาวชนได้รับคัดเลือก 2 ประเภท คือ 1. เด็กและเยาวชนดีเด่นรวม 507 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 2 เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติใน 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการด้านศิลปะ และดนตรี ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการและด้านทักษะฝีมือจำนวน 225 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 แทนนายกรัฐมนตรี พร้อมแสดงความยินดีทั้ง 732 คน หวังให้ทุกคนรักษาความดี... 8 ม.ค. 2557 15:23 8 ม.ค. 2557 15:33 ไทยรัฐ