วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'หนูนา'ระบาดหนัก ไอเดียเจ๋ง! นำแปรรูปอาหารปลาดุก

'หนูนา'ระบาดหนัก ไอเดียเจ๋ง! นำแปรรูปอาหารปลาดุก

  • Share:

พัทลุงเตรียมนำ "หนูนา" มาแปรรูปเป็นอาหารเลี้ยงปลาดุก แก้ปัญหาระบาดกัดทำลายนาข้าว แถมสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร...

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าฯ พัทลุง กล่าวว่า ช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดการระบาดของหนูนา เข้ากัดกินทำลายต้นข้าวและผลปาล์มน้ำมันของเกษตรกร สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ควนขนุน และ อ.เมืองพัทลุง ซึ่งทางราชการไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายแก่เกษตรกรได้ เนื่องจากหนูนามิได้จัดอยู่ในประเภทของศัตรูพืช ที่จะสามารถประกาศเป็นภัยพิบัติ เพื่อขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเหมือนศัตรูพืชชนิดอื่นๆ ได้

ดังนั้น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงทำได้เพียงการเข้าไปให้ความรู้ในการกำจัดหนูนาเท่านั้น แต่ด้วยเหตุที่หนูนาเป็นสัตว์ที่สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยหนูนา 1 คู่ สามารถขยายพันธุ์ได้ประมาณ 1,400 ตัว/ปี จึงทำให้จำนวนหนูนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวพัทลุงเป็นอย่างยิ่ง ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวนา จึงได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมของ ครม.น้อยจังหวัดพัทลุง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นทางจังหวัด ได้นำปัญหาดังกล่าวเสนอไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อผลักดันให้หนูนาเป็นศัตรูพืชที่สามารถทำการชดเชย หรือสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรกรณีที่พืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายจากการทำลายของหนูนาได้ แต่เรื่องดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้า ในที่ประชุม ครม.น้อยจังหวัดพัทลุง จึงได้มีมติให้นำหนูนา ซึ่งเป็นสัตว์ที่นำมาบริโภคได้ เพราะจะกัดกินพืชผลการเกษตร โดยเฉพาะข้าวเป็นหลัก นำมาแปรรูปเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงปลาดุก ซึ่งนอกจากจะสามารถลดปัญหาการทำลายนาข้าวแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาดุก และสร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรอีกด้วย ซึ่งมติในที่ประชุม ครม.น้อย ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ได้ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ รวมทั้งการยอมรับของผู้บริโภค แล้วนำมาเสนอในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง หากการดำเนินงานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จะนำเอาหนูนามาแปรรูปเป็นอาหารปลาดุกทันที.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้