วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุนเรียน ป.โทฟรีที่เยอรมนี แถมมีเงินเดือนให้

มูลนิธิ heinrich boll Foundation องค์กรสนับสนุนสันติภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์ของนานาชาติ มอบทุนเรียนปริญญาโทฟรีแก่นักศึกษาต่างชาติ ศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี แถมมีเงินเดือนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้เดือนละ 850 ยูโร...

มูลนิธิ heinrich boll Foundation องค์กรสนับสนุนสันติภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์ของนานาชาติ ประกาศให้ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในประเทศเยอรมนี โดยมูลค่าทุนจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของการเรียนต่อระดับปริญญาโท นอกจากนี้ยังมีเงินเดือนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวรวมเดือนละ 850 ยูโร (ประมาณ 34,000 บาท) 

ทั้งนี้ สามารถเลือกสาขาวิชาใดก็ได้ และมหาวิทยาลัยใดก็ได้ แต่ต้องเปิดสอนเป็นภาษาเยอรมัน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ คือ ต้องผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยเยอรมนี และต้องเป็นหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาเยอรมันเท่านั้น นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ภาษาเยอรมัน มีผลการเรียนดีเยี่ยมในอดีต และเคยมีส่วนร่วมเรื่องการเมือง สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม.

มูลนิธิ heinrich boll Foundation องค์กรสนับสนุนสันติภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์ของนานาชาติ มอบทุนเรียนปริญญาโทฟรีแก่นักศึกษาต่างชาติ ศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี แถมมีเงินเดือนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้เดือนละ 850 ยูโร... 8 ม.ค. 2557 13:11 ไทยรัฐ