วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายอำเภอ 9 อีสาน

นายอำเภอ 9 อีสาน

โดย ซี.12
9 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

นายอำเภออำนวยการระดับต้นที่ได้ขึ้นเป็นนายอำเภออำนวยการระดับสูงในภาคอีสานเที่ยวนี้มีด้วยกัน 27 รายดังนี้

1.นายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ นายอำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น เป็นนายอำเภอชุมแพ ขอนแก่น 2.นายเฉลิมชัย ชละธาน นายอำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น เป็นนายอำเภอภูเวียง ขอนแก่น 3.นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอผาขาว เลย เป็นนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 4.นายสรกฤช ชื่นจิตต์ นายอำเภอหนองหิน เลย เป็นนายอำเภอจัตุรัส ชัยภูมิ 5.นายคนึง มีพรหม นายอำเภอสร้างคอม อุดรธานี เป็นนายอำเภอนาแก นครพนม

6.นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอศรีสงคราม นครพนม เป็นนายอำเภอบ้านแพง นครพนม 7.นายอติชาต อุณหเลขกะ นายอำเภอเรณูนคร นครพนม เป็นนายอำเภอธาตุพนม นครพนม 8.นายพิบูลย์ แพนพา นายอำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด เป็นนายอำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์ 9.นายนิวัฒน์ โฆสิตาภา นายอำเภอเสิงสาง นครราชสีมา เป็นนายอำเภอเซกา หนองคาย 10.นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอบ้านเขว้า ชัยภูมิ เป็นนายอำเภอสตึก บุรีรัมย์

11.นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล นายอำเภอแก้งสนามนาง นครราชสีมา เป็นนายอำเภอพิมาย นครราชสีมา  12.นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอำเภอคลองหอยโข่ง สงขลา เป็นนายอำเภอละหานทราย บุรีรัมย์ 13.นายพรต ภูภักดิ์ นายอำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา เป็นนายอำเภอเชียงยืน มหาสารคาม  14.นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น เป็นนายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 15.นายชัยรัช ไทยดำรงเดช นายอำเภอขามสะแกแสง นครราชสีมา เป็นนายอำเภอคำชะอี มุกดาหาร

16.นายพิสิษฐ์ แร่ทอง นายอำเภอกุดชุม ยโสธร เป็นนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร 17.นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอจตุรพักตร พิมาน ร้อยเอ็ด เป็นนายอำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 18.นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด เป็นนายอำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 19.นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย เลย เป็นนายอำเภอวังสะพุง เลย 20.นายนพ พงศ์ผลาดิศัย นายอำเภอภูสิงห์ ศรีสะเกษ เป็นนายอำเภอกันทรารมย์ ศรีสะเกษ

21.นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นายอำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช เป็นนายอำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ 22.นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ นายอำเภอพยุห์ ศรีสะเกษ เป็นนายอำเภอราษีไศล ศรีสะเกษ 23.นายวัชระ ฉัตรเท นายอำเภอโพนนาแก้ว สกลนคร เป็นนายอำเภอวานรนิวาส สกลนคร 24.นายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์ นายอำเภอน้ำโสม อุดรธานี เป็นนายอำเภอนาเชือก มหาสารคาม 25.นายวิทยา สโรบล นายอำเภอท่าหลวง ลพบุรี เป็นนายอำเภอจักราช นครราชสีมา 26.นายกฤษฎา แก้วสองเมือง นายอำเภอกาบเชิง สุรินทร์ เป็นนายอำเภอสังขะ สุรินทร์ 27.นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น เป็นนายอำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

ทั้ง 27 รายจะไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 13 มกราคม ศกนี้.

 

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้