วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Look like the wild man from Borneo

พวกฝรั่งออสเตรเลียมีวลีและประโยคเปรียบเทียบผู้คนเยอะครับ ครั้งหนึ่ง ผมถามว่าเคิร์ค (Kirk) เป็นคนยังไง? ลุงมัวไรซ์ (Maurice) ตอบว่า Kirk looks like the wild man from Borneo. เคิร์คเหมือนคนป่ามาจากบอร์เนียว ลุงมัวไรซ์ตอบแค่นี้ ผมก็เดาออกเลยนะครับว่าเคิร์คจะต้องมีลักษณ์ having untidy and unruly hair ผมเผ้ารุงรังไม่ได้ระเบียบ   และจะต้องมี a generally untidy appearance ลักษณะภายนอกโดยทั่วไปไม่เรียบร้อย

อีกคำหนึ่งซึ่งเดิมผมนึกว่าคนพูดพูดผิด แต่ไม่ผิดครับ ฝรั่งใช้ look–see กันด้วย

Look แปลว่า ดู see หมายถึง แลเห็น ดังนั้น a look–see จึงหมายถึง a good look หรือ การดูอย่างดีละเอียดใกล้ชิด

พาร์ธีเนีย (Parthenia) เจอตัวอะไรไม่รู้ในห้องน้ำ ลักษณะเหมือนไส้เดือน แต่มีเขาโง้ง เธอตะโกนบอกผมว่า Come and have a look–see at this! ประโยคนี้ของเธอก็คือ Come and have a good look at this! มาและดูอย่างดีละเอียดตัวไอ้นี่ซี!

ผมถามนิโคลัส (Nicholas) ว่า ที่ศาสตราจารย์แซนฟอร์ตเชิญไปพบที่มหาวิทยาลัยน่ะ จะไปไหม? นิโคลัสตอบว่า I’ll have to take a raincheck on that invitation as I can’t make it this month. ผมคงต้องทำการเลื่อนคำเชิญนี้แล้วล่ะ เพราะผมไปไม่ได้ในเดือนนี้ ผู้อ่านท่านครับ raincheck ไม่ได้หมายถึงการตรวจสอบฝนนะครับ แต่หมายถึง a postponement  การเลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลื่อนคำเชื้อเชิญต่างๆ.

 

คุณนิติ นวรัตน์

8 ม.ค. 2557 11:10 8 ม.ค. 2557 11:11 ไทยรัฐ