วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วันเด็กที่ ป.ป.ส.

วันเด็กที่ ป.ป.ส.

โดย สหบาท
9 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

วันเสาร์ที่ 11 ม.ค. ปีนี้ เป็นวันเด็กแห่งชาติ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. จะเปิด “ยาเสพติดนิทรรศ Narcotics Education Center” เพื่อให้เด็กๆได้เข้าชมกันตั้งเเต่เช้า

“ยาเสพติดนิทรรศ” เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด ตั้งอยู่ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง แบ่งออกเป็น 9 โซน เริ่มจากโซน “ใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยในโครงการพระราชดำริต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำให้ชาวเขาในพื้นที่สูง เปลี่ยนอาชีพจากการปลูกฝิ่นมาเป็นปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวแทน หรือ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาเป็นทุนเริ่มต้นในการสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด

สำหรับในโซนถัดไป เป็นการตั้งคำถามว่า “คุณรู้ไหมใครติดยาเสพติด?” เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เด็กๆทุกคนได้ทราบว่า ผู้ที่มีโอกาสใช้ยาเสพติดนั้น เป็นใครก็ได้ ไม่เลือกเพศ วัยหรือฐานะ แต่ทุกคนมีสิทธิเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

หากไม่มีองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งเพียงพอ

ในโซนถัดๆไป เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “สภาพสังคมปัจจุบันและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ” ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาเสพติด การกระทำผิดในลักษณะต่างๆ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง “ผลร้ายของยาเสพติด แนวทางการแก้ไข และชนิดของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย” ซึ่งในโซนต่างๆเหล่านี้ เด็กๆและพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้เห็นตัวอย่างยาเสพติดของจริง ทั้งฝิ่น กัญชา เฮโรอีน ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี และยาแก้ไอสี่คูณร้อยด้วย

เพื่อจะได้เรียนรู้ หลีกเลี่ยง และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ ส่วนในโซน “อนาคตที่คุณเลือกได้” และ “สำนักงาน ป.ป.ส.” ก็จะทำให้เด็กๆ ได้มองถึงอนาคตที่ดี และเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ที่ทำงานปิดทองหลังพระมาโดยตลอด

ในโซนสุดท้ายก่อนกลับบ้าน เด็กๆ จะได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และภูมิคุ้มกันในครอบครัว จนยาเสพติดไม่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องได้

วันเด็กที่ ป.ป.ส.ดินแดง น่าสนใจยิ่งกับอนาคตของชาติ.

 

สหบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้