วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วันเด็กที่ ป.ป.ส.

โดย สหบาท

วันเสาร์ที่ 11 ม.ค. ปีนี้ เป็นวันเด็กแห่งชาติ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. จะเปิด “ยาเสพติดนิทรรศ Narcotics Education Center” เพื่อให้เด็กๆได้เข้าชมกันตั้งเเต่เช้า

“ยาเสพติดนิทรรศ” เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด ตั้งอยู่ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง แบ่งออกเป็น 9 โซน เริ่มจากโซน “ใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยในโครงการพระราชดำริต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำให้ชาวเขาในพื้นที่สูง เปลี่ยนอาชีพจากการปลูกฝิ่นมาเป็นปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวแทน หรือ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาเป็นทุนเริ่มต้นในการสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด

สำหรับในโซนถัดไป เป็นการตั้งคำถามว่า “คุณรู้ไหมใครติดยาเสพติด?” เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เด็กๆทุกคนได้ทราบว่า ผู้ที่มีโอกาสใช้ยาเสพติดนั้น เป็นใครก็ได้ ไม่เลือกเพศ วัยหรือฐานะ แต่ทุกคนมีสิทธิเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

หากไม่มีองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งเพียงพอ

ในโซนถัดๆไป เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “สภาพสังคมปัจจุบันและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ” ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาเสพติด การกระทำผิดในลักษณะต่างๆ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง “ผลร้ายของยาเสพติด แนวทางการแก้ไข และชนิดของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย” ซึ่งในโซนต่างๆเหล่านี้ เด็กๆและพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้เห็นตัวอย่างยาเสพติดของจริง ทั้งฝิ่น กัญชา เฮโรอีน ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี และยาแก้ไอสี่คูณร้อยด้วย

เพื่อจะได้เรียนรู้ หลีกเลี่ยง และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ ส่วนในโซน “อนาคตที่คุณเลือกได้” และ “สำนักงาน ป.ป.ส.” ก็จะทำให้เด็กๆ ได้มองถึงอนาคตที่ดี และเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ที่ทำงานปิดทองหลังพระมาโดยตลอด

ในโซนสุดท้ายก่อนกลับบ้าน เด็กๆ จะได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และภูมิคุ้มกันในครอบครัว จนยาเสพติดไม่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องได้

วันเด็กที่ ป.ป.ส.ดินแดง น่าสนใจยิ่งกับอนาคตของชาติ.

 

สหบาท

8 ม.ค. 2557 10:17 8 ม.ค. 2557 10:26 ไทยรัฐ