วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แฉครูแจกพวงกุญแจซองบุหรี่ให้ นร. หวั่นทำเด็กเข้าถึงบุหรี่ง่าย

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ แฉพบพวงกุญแจเลียนแบบซองบุหรี่ระบาด โรงเรียนเลินเล่อนำมาแจกให้แก่เด็กนักเรียน ห่วงเด็กคุ้นเคยสัญลักษณ์บุหรี่ เสี่ยงยอมรับการสูบบุหรี่ในอนาคตได้ง่าย แนะแจ้งเบาะแส...

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 57 น.ส.ศุภิสรา ฑิรากัณฐิก ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มพบเห็นการแจกของชำร่วยและของรางวัลที่เป็นสิ่งของเลียนแบบซองบุหรี่ให้แก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันประชุมวิชาการประจำปี 2556 จากการสอบถามจากเด็กนักเรียนที่ได้รับของรางวัลนั้น เด็กตอบว่าชอบเพราะสวยดี และดีใจที่ได้ของ ในขณะที่ยังไม่ทราบว่าเป็นสิ่งเลียนแบบซองบุหรี่ เมื่อผู้ปกครองชี้แนะว่าเป็นลักษณะของซองบุหรี่ เด็กจึงรู้สึกตกใจ และส่งมอบให้ผู้ปกครองไป

ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการ ศจย. กล่าวว่า สิ่งของเลียนแบบตรา หรือสัญลักษณ์บุหรี่ จะทำเด็กคุ้นชินต่อตราสินค้า และมองว่าบุหรี่เป็นสินค้าปกติ อันจะนำไปสู่การยอมรับการสูบบุหรี่ในอนาคตได้ ดังนั้นเนื่องในโอกาสวันเด็กที่จะถึงนี้ จึงขอวิงวอนผู้บริหารโรงเรียน กวดขันไม่ให้สิ่งเลียนแบบซองบุหรี่ หรือของชำร่วยที่มีตราสัญลักษณ์ยี่ห้อบุหรี่แพร่ระบาดในโรงเรียน ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่คุณครูเป็นผู้จัดขึ้นเอง หรือกิจกรรมที่มีผู้อื่นมาแจกของชำร่วย

นอกจากนี้ โรงเรียนยังสามารถชี้เบาะแส ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสิ่งเลียนแบบซองบุหรี่เพื่อจำหน่าย จ่ายแจก ซึ่งกระทำความผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 10 มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท โดยร้องเรียนไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ โทร 02-580-9237 หรือที่ www.thaiantitobacco.com

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ แฉพบพวงกุญแจเลียนแบบซองบุหรี่ระบาด โรงเรียนเลินเล่อนำมาแจกให้แก่เด็กนักเรียน ห่วงเด็กคุ้นเคยสัญลักษณ์บุหรี่ เสี่ยงยอมรับการสูบบุหรี่ในอนาคตได้ง่าย แนะแจ้งเบาะแส... 8 ม.ค. 2557 09:57 ไทยรัฐ