วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ปรีชา" ยาหอมปรับเงินเดือนอุ้มลูกจ้างเหมา วธ.

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เร่งรัดปรับเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาลหลายอัตราให้ลูกจ้างที่จ้างเหมา ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท...

นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหาร วธ.ว่า ตนได้เร่งรัดการดำเนินงานในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ลูกจ้างของ วธ.ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในสังกัดสำนักปลัด วธ.และทุกกรมกอง เนื่องจากได้รับรายงานว่า ลูกจ้างที่จ้างเหมาเป็นรายโครงการนั้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ยังไม่ได้ปรับเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาลหลายอัตรา โดยเฉพาะลูกจ้างที่จบระดับปริญญาตรี ยังได้รับเงินเดือนประมาณ 8,000-9,000 บาทเท่านั้น ดังนั้น จึงสั่งการให้ทุกกรมสำรวจว่า มีลูกจ้างเหมาเป็นรายโครงการคนใดยังไม่ได้ปรับเงินเดือน เพื่อดำเนินการปรับเงินเดือนในอัตรา 15,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ลูกจ้าง รวมถึงสร้างความเป็นธรรมให้แก่บุคคลเหล่านี้ด้วย

นายปรีชา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้รับรายงานว่า มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) บางแห่งไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานขับรถ จึงสั่งการว่า สวจ.ใดที่ยังไม่ดำเนินการต้องชี้แจงมายัง วธ.ว่า มีเหตุผลอะไรถึงไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้ ทั้งที่แต่ละจังหวัดมีเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเห็นได้ว่า ลูกจ้างเหล่านี้ทำงานหนัก แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขึ้นเงินเดือน จึงมอบหมายให้สำนักบริหารกลางและทุกกรม ดำเนินการดูเรื่องค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ว่าจะมีส่วนไหนจะช่วยเหลือได้บ้าง เนื่องจากบางกรม หรือบางจังหวัด อ้างว่างบประมาณไม่พอจ่าย แต่กลับนำไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆ อย่างไม่เหมาะสม.

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เร่งรัดปรับเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาลหลายอัตราให้ลูกจ้างที่จ้างเหมา ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท... 8 ม.ค. 2557 01:10 8 ม.ค. 2557 09:32 ไทยรัฐ