วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปรับฝาท่อรองรับจักรยาน เชื่อมเส้นทางเอืื้อรถไฟฟ้่า

ปรับฝาท่อรองรับจักรยาน เชื่อมเส้นทางเอืื้อรถไฟฟ้่า

  • Share:

กทม.เร่งปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำในเส้นทางรถจักรยานให้แล้วเสร็จในปี 57 ทั้งนี้ นายอดิศักดิ์ ขันตี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า เมื่อปีที่ผ่านมา กทม.ได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้รถจักรยานในเมืองอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ สนน. จึงได้เร่งรัดปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 1,200 จุด แบบตะแกรงให้เป็นแนวขวางแบบถาวรแล้วกว่า 900 จุด ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 300 จุด ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ซึ่งจะเร่งปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังกรมทางหลวง เพื่อขอดำเนินการปรับปรุงฝาท่อด้วย

นายธีรวัจน์ หงษ์แสนยาธรรม หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและออกแบบ สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กล่าวว่า กทม.ได้มีแผนปรับปรุงเส้นทางรถจักรยานชุมชน ขณะนี้ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานเขต 50 เขต สำรวจพื้นที่ ตรอก ซอก ซอย จากนั้นให้กำหนดเส้นทางนำร่องที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนและถนนสายหลักให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน พร้อมสำรวจปัญหาที่ต้องการให้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้สามารถใช้สัญจรได้ โดยในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้จะมีการประชุมหารือกันในเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งในส่วนของ สจส. จะดำเนินการตีเส้นช่องจราจรและทำสัญลักษณ์จักรยานให้ชัดเจน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้