วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สสส.จัดจอมบึงมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานฯ18-19 ม.ค.

สสส.จัดจอมบึงมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานฯ18-19 ม.ค.

  • Share:

สสส.-มูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง-สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย-ภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงานวิ่ง “จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 29” ระหว่างวันที่ 18-19 ม.ค. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ชูกรีนรันเนอร์ ลดขยะ-รักสิ่งแวดล้อม ชวนอีก 8 หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศ วิ่งเพื่อสุขภาพดี ลดภาระโรคเรื้อรัง...

 

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าว “สสส. จอมบึงมาราธอน Thai Health Chom Bueng Marathon 2014” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน สสส.จอมบึงมาราธอน ปีที่ 29 ภายใต้คำขวัญ “ชวนขยับทั้งประเทศ : THAILAND on the MOVE” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งและการมีกิจกรรมทางกายอื่นๆ จนเป็นวิถีชีวิตและกระตุ้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ ทำงานร่วมกันด้วยจิตอาสา ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมที่ทำร่วมกันมีความยั่งยืนและเป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวอย่างให้อีกกว่า 8 หมื่นหมู่บ้าน ทั่วประเทศ เห็นคุณค่าของการมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายเพื่อลดภาวะโรคเรื้อรัง

“ในปีนี้มีความพิเศษ คือ จะมีการรณรงค์ให้มีขยะในงานมีน้อยที่สุด เรียกว่า กรีนรันเนอร์ การวิ่งด้วยแก้วน้ำใบเดียว โดยให้นักวิ่งเตรียมภาชนะส่วนตัวมารับอาหารจากจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มที่หลังเส้นชัย เพื่อช่วยกันลดปริมาณจานโฟมหรือวัสดุที่เราต้องทิ้งที่ทำให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม” ทพ. กฤษดา กล่าว

ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อดีตอธิการบดีบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ.2546-2547 กล่าวว่า คนจอมบึงจัดกิจกรรมวิ่งเป็นครั้งแรกในปี 2528 จากงานวิ่งเล็กๆ พัฒนามาเป็นการวิ่งครึ่งมาราธอน และวิ่งมาราธอน จนปัจุบันจัดงานวิ่งเป็นครั้งที่ 29 แล้ว ถือเป็น งานวิ่งประเพณีของชาวบ้านที่มีมาตรฐานสากล และนำความภาคภูมิใจมาให้คนจอมบึงเป็นอย่างมาก

“นอกจากการวิ่งมาราธอนแล้ว วันที่ 18-19 ม.ค. มีการจัดกิจกรรมมากมาย เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ราชบุรี และการเรียนรู้วิถีชาวจอมบึง โดยมีกิจกรรมขี่จักรยานรณรงค์ “จอมบึงเมืองจักรยาน” นิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนำเที่ยวชมวิถีชีวิตพอเพียงคนจอมบึง และร่วมกันบริจาคเพื่อโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนในชนบทอีกด้วย” ผศ.ดร.โสภณ กล่าว

ด้าน ด้านนายพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์ ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า สมาพันธ์ฯ ให้การสนับสนุน “จอมบึงมาราธอน” อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญในวันที่ 18 ม.ค.จะมีการประชุมสามัญประจำปีผู้แทนชมรมวิ่งทั่วประเทศ กว่า 200 คน จาก 500 กว่าชมรมร่วมประชุมด้วย ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ http://www.chombuengmarathon.com/ หรือ โทร. 02-2720142, 081-6584704

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้