วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ​ คาดส่งออกปีนี้โต 5%

เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ประกอบกับค่าเงินบาทที่มีทิศทางอ่อนค่า ส่งผลดีต่อภาคการส่งออกไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คาดการณ์ปีนี้ จะเติบโตได้ร้อยละ 5 ...

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 57 นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มการส่งออกของไทยปี 2557 จะเติบโตร้อยละ 5 มูลค่า 2.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากปี 2556 ที่มีมูลค่าการส่งออกใน 11 เดือนแรกที่ 2.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากในปีนี้มีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรป ส่งผลให้เงินต่างชาติไหลออก ทำให้เงินบาทไทยมีทิศทางอ่อนค่าลง เป็นผลดีต่อมูลค่าการส่งออก

สำหรับสินค้า 5 กลุ่มหลักที่จะเติบโตสูงในปีนี้ ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มเติบโตร้อยละ 7 จากตลาดอาเซียน, ยานยนต์เติบโตร้อยละ 12 จากรถยนต์ค้างสต๊อก และการส่งออกชิ้นส่วนมากขึ้น, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตร้อยละ 15 จากกลุ่มลูกค้าประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มอาหาร ได้แก่ ไก่ เติบโตร้อยละ 35 จากญี่ปุ่นเปิดตลาดให้ไทยครั้งแรกในรอบ 10 ปี และกุ้งสด รวมถึงกุ้งแช่แข็ง เติบโตร้อยละ 20 จากความร่วมมือแก้ปัญหาโรคตายด่วน ระหว่างภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ สภาผู้ส่งออกฯ ยังต้องการให้รัฐบาลชุดต่อไปภายหลังการเลือกตั้ง ส่งเสริมการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นโครงสร้าง ต้นแบบในอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป ตามยุทธศาสตร์เดิม ที่สภาผู้ส่งออกเคยวางแนวทางให้กับกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้เสนอยุทธศาสตร์ต่อคณะรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีแผนดำเนินการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้นคือการเร่งรัดการเจรจา FTA เพื่อให้สินค้าอาหารไทยได้รับอนุญาตจัดเก็บภาษีในอัตราถูก, การเร่งรัดพัฒนาความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าอาหาร, การพัฒนาวิธีการรักษาหลังเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ, พัฒนาแหล่งวัตถุดิบและกลไกราคาอย่างยั่งยืน และการจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ส่วนแผนระยะยาวคือการพัฒนาพันธ์ุพืช และสัตว์ รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี.

เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ประกอบกับค่าเงินบาทที่มีทิศทางอ่อนค่า ส่งผลดีต่อภาคการส่งออกไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คาดการณ์ปีนี้ จะเติบโตได้ร้อยละ 5 ... 7 ม.ค. 2557 16:07 7 ม.ค. 2557 16:41 ไทยรัฐ