วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห่วง 'ผู้ป่วยจิตเวช' ขาดยาช่วงมีชุมนุมใหญ่

แนะญาติผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ กทม. ให้รีบไปรับยาก่อนวันแพทย์นัด ที่โรงพยาบาลจิตเวช 3 แห่งใน กทม. คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยา โรงพยาบาลราชานุกูล และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ขอให้ติดต่อรับยาก่อนวันนัด ชี้หากไม่สะดวกแนะรับยาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ หรือสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์...

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 57 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากกรณีที่จะมีการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมสุขภาพจิตมีความเป็นห่วงผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งทั่วประเทศมีประมาณ 1,000,000 คน และเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ต้องรับยาเพื่อควบคุมอาการอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มใหญ่ที่ญาติต้องให้การดูแลไม่เกิดปัญหาขาดยา จึงได้วางแผนจัดระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ใน กทม.หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ต้องไปพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต 3 แห่ง คือ สถาบันราชานุกูลหรือโรงพยาบาลราชานุกูล เขตดินแดง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา หรือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสาน และที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี ในเดือนมกราคมนี้  ซึ่งมีประมาณ 20,000 คน  สามารถไปพบจิตแพทย์และรับได้ก่อนวันนัดจริงภายในช่วงก่อนวันที่ 13 ม.ค. 2557 

"หากผู้ป่วยหรือญาติไม่สามารถเดินทางไปรับยาในโรงพยาบาลที่กล่าวมาได้ ก็สามารถไปรับยาได้ที่โรงพยาบาลจิตเวชที่อยู่ในจังหวัดปริมณฑลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้เช่นกัน เช่น โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จ.นครปฐม ซึ่งโรงพยาบาลจิตเวชจะมีการติดต่อสื่อสารเรื่องชนิดของยา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้ป่วยไว้พร้อมแล้ว หรือหากมีข้อสงสัย สามารถโทร.ปรึกษาที่สายด่วน 1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง" นายแพทย์เจษฎา กล่าว

ด้านแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ญาติควรช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวช อย่าให้ขาดยา หากกินยาไม่ต่อเนื่อง อาจเกิดอาการกำเริบ เป็นเหตุทำให้ก่อความรุนแรงได้ เช่น คลุ้มคลั่ง ทำร้ายร่างกายตนเองและผู้อื่นได้ ขอให้ญาติสังเกตสัญญาณเตือนของอาการทางจิตกำเริบ 6 ประการ คือ นอนไม่หลับ หงุดหงิด มีความคิดแปลกๆ พฤติกรรมก้าวร้าว หวาดกลัว และอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย ขอให้รีบพาไปพบแพทย์หรือโทรปรึกษาสายด่วน 1323 ได้.

แนะญาติผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ กทม. ให้รีบไปรับยาก่อนวันแพทย์นัด ที่โรงพยาบาลจิตเวช 3 แห่งใน กทม. คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยา โรงพยาบาลราชานุกูล และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ขอให้ติดต่อรับยาก่อนวันนัด ชี้หากไม่สะดวกแนะรับยาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ หรือสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์... 7 ม.ค. 2557 14:53 7 ม.ค. 2557 15:15 ไทยรัฐ