วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สหประชาชาติ'กำหนด 5 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันดินโลก

สหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก สดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมความตระหนักรู้ ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร

วันที่ 7 ม.ค. นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ทางดิน เพื่อมนุษยธรรม เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 และจะขอสดุดีพระเกียรติคุณ ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก

ล่าสุด สหประชาชาติ มีมติกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินสากล ซึ่งที่ผ่านมาไทยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ แต่จากนี้ทั่วโลกจะร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการและความมั่นคงทางอาหาร

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ญี่ปุ่นอนุญาตให้เริ่มนำเข้าไก่สดจากประเทศไทย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองให้ประเทศญี่ปุ่น และไทยได้เริ่มส่งออกไก่สดให้กับประเทศญี่ปุ่นแล้วเช่นกัน

ส่วนการดำเนินโครงการโรดโชว์อนาคตไทย 2020 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ลงนามในสัญญาก่อนรับเงินประจำงวด ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 2502 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 23 วรรค 4 ที่กำหนดให้ คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ก่อนได้รับเงินประจำงวดได้ เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2557 ที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า แต่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดงานโรดโชว์ อนาคตไทย 2020 ต่อเนื่องจากงบปี 2556 และได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 11 ตุลาคม 2556 จึงต้องลงนามในสัญญาก่อนรับเงินประจำงวด ซึ่งนายธีรัตถ์ยืนยันว่า มติคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะไม่ให้มีผลผูกพันกับรัฐบาลชุดต่อไป

ร้อยโทหญิงสุณิสา เลิศภควัต กล่าวว่า ในที่ประชุม นายกรัฐมนตรีได้กำชับรัฐมนตรีทุกคนดูแลหน่วยงานในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างไม่ติดขัด ในวันที่ 13 มกราคม ที่ กปปส.จะชุมนุมปิดกรุงเทพมหานคร โดยมอบ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ประสานส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด หากมีการร้องของการดูแลจาก ศอ.รส. และฝ่ายความมั่นคง พร้อมย้ำ ไม่ให้กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเฉพาะการเดินทางโดยรถประจำทาง เรือ รถไฟฟ้า และเครื่องบิน

โดยให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยุ่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กับนายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ร่วมกันดูแลให้คำแนะนำด้านข้อกฎหมายแก่ส่วนราชการ และ ศอ.รส.ในช่วงชุมนุมปิดกรุงเทพฯ

นายกรัฐมนตรี ยังกำชับให้หน่วยงานแก้ไขปัญหาด้วยความอดทน อดกลั้น ยึดหลักตามขั้นตอนกฎหมาย เพื่อไม่กระทบต่อประชาชน

สหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก สดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมความตระหนักรู้ ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร 7 ม.ค. 2557 14:26 7 ม.ค. 2557 15:18 ไทยรัฐ