Thairath Logo
กีฬา

รอผลถกเย็นนี้ 'ปิดโรงเรียน' หนีม็อบหรือไม่?

Share :

รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจงขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะปิดโรงเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมในวันที่ 13 ม.ค.นี้หรือไม่ รอประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คาดเย็นนี้รู้ผลปิดการเรียนสอนโรงเรียนในกรุงเทพฯ...

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 57 นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกับไทยรัฐออนไลน์ ถึงมาตรการรับมือการชุมนุม ของกลุ่ม กปปส. ที่จะปิดถนนทั่วกรุง เพื่อชัตดาวน์กรุงเทพหมานครในวันที่ 13 ม.ค. 57 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆ นั้น ว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า จะมีประกาศปิดโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่มีการชุมนุมหรือไม่ หรือปิดกี่โรง เนื่องจากยังไม่มีการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีขึ้นในเย็นวันนี้

อย่างไรก็ตาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่การชุมนุม สามารถพิจารณาสถานการณ์ โดยให้มองเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกในการรับส่งนักเรียน ซึ่งมีอำนาจที่จะประกาศปิดโรงเรียนได้เองวันต่อวัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 วัน ด้านประกาศจากกรุงเทพมหานครนั้นคาดว่าจะทราบผลรายละเอียดในเย็นวันนี้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
ม็อบการเมืองอรรถพร สุวัธนเดชารองปลัดกรุงเทพมหานครผลถกเย็นนี้ปิดโรงเรียนม็อบการเมืองกปปส.ชัตดาวน์กรุงเทพ