วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

C.P.Group มอบทุนให้ นศ.เรียนดี-ขาดทุนทรัพย์ 140 ทุน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบโอกาสนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนให้ทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในสถาบันทั่วประเทศ 140 ทุน...

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบโอกาสนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสนับสนุนให้ทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา (สถาบันทั่วประเทศ) พร้อมทั้งได้รับการฝึกงาน จำนวน 140 ทุน ทุนละ 15,000 บาท สำหรับทุนใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 70 ทุน และทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2556 จำนวน 70 ทุน สามารถยื่นสมัครที่สถาบันที่กำลังศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.เป็นนิสิต นักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่ 2 และจะขึ้นชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2557 2.มีความประพฤติดี 3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 4.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 5.ไม่เป็นผู้ซึ่งมีสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 6.ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล 7.สามารถเข้ารับการฝึกงานตามที่คณะกรรมการกำหนด

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียด สาขาวิชาทุนและเงื่อนไขอื่น ได้ที่  http://scholarships.in.th/

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบโอกาสนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนให้ทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในสถาบันทั่วประเทศ 140 ทุน... 7 ม.ค. 2557 11:41 8 ม.ค. 2557 10:03 ไทยรัฐ