Thairath Logo
กีฬา

'มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ'รับสมัครชิงทุนเรียน ป.โท ที่ญี่ปุ่น

Share :

"มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศญี่ปุ่น...

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ระดับปริญญาโท โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จปริญญาตรีแล้ว สาขาด้านวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียนดีเยี่ยม บุคลิกภาพผู้นำ มีความประพฤติดี มีสุขภาพกายและใจแข็งแรง และไม่ได้อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาอื่นๆ

ทุนที่จะได้รับ

- เป็นทุนสำหรับการศึกษาวิจัย จะได้รับ 150,000 เยนต่อเดือน ระยะเวลาสูงสุด 1  ปี
- ทุนสำหรับปริญญาโท จะได้รับ 180,000 เยนต่อเดือน ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี
- ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา ค่าตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น

ทั้งนี้ จะหมดเขตรับสมัคร 10 มีนาคม 2557 นี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ อีเมล์ ajtfoundation@gmail.com หรือ www.ajinomoto.co.th

อ่านเพิ่มเติม...
ทุนป.โทต่อโทญี่ปุ่นทุนเรียนต่อญี่ปุ่นทุนต่างประเทศ