วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ'รับสมัครชิงทุนเรียน ป.โท ที่ญี่ปุ่น

"มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศญี่ปุ่น...

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ระดับปริญญาโท โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จปริญญาตรีแล้ว สาขาด้านวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียนดีเยี่ยม บุคลิกภาพผู้นำ มีความประพฤติดี มีสุขภาพกายและใจแข็งแรง และไม่ได้อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาอื่นๆ

ทุนที่จะได้รับ

- เป็นทุนสำหรับการศึกษาวิจัย จะได้รับ 150,000 เยนต่อเดือน ระยะเวลาสูงสุด 1  ปี
- ทุนสำหรับปริญญาโท จะได้รับ 180,000 เยนต่อเดือน ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี
- ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา ค่าตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น

ทั้งนี้ จะหมดเขตรับสมัคร 10 มีนาคม 2557 นี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ อีเมล์ ajtfoundation@gmail.com หรือ www.ajinomoto.co.th

"มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศญี่ปุ่น... 7 ม.ค. 2557 11:36 7 ม.ค. 2557 12:58 ไทยรัฐ