Thairath Logo
กีฬา

'เสรี' จี้ รัฐลาออก ก่อนชัตดาวน์ 13 ม.ค.

Share :

"เสรี สุวรรณภานนท์" อดีตรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 จี้รัฐบาลลาออก ก่อนปิดกรุงเทพฯ ลั่นอย่าโทษประชาชนที่ออกมาขับไล่...

วันที่ 7 ม.ค. 57 นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี 2550 ได้โพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัว "เสรี สุวรรณภานนท์" ความว่า

"เตือนสติครั้งสุดท้าย ก่อนเรื่องราวบานปลายใหญ่โต นายกฯ และคณะรัฐมนตรีควรลาออก ก่อนปิดกรุงเทพฯ วันที่ 13 ม.ค. 57 ไม่แปลกใจหรือครับ ที่มีประชาชนจำนวนมหาศาล พร้อมใจกันออกมาขับไล่รัฐบาล มีคำถามว่า ทำไมมีประชาชนจำนวนมากมายนับหลายล้านคน ออกมาขับไล่รัฐบาล? อย่าไปโทษว่ามันเป็นปัญหาทางการเมือง ที่อีกฝ่ายไม่พอใจ จึงออกมาขับไล่

ทั้งนี้ คนที่ออกมาขับไล่รัฐบาล ไม่ใช่ประชาชนคนที่ฝักใฝ่ทางการเมืองเท่านั้น แต่ประชาชนจำนวนมาก คนที่ออกมาขับไล่ส่วนใหญ่ มีทั้งนักวิชาการในมหาวิทยาลัย โรงเรียน นักเรียน นักศึกษา แพทย์ พยาบาล นักธุรกิจ พ่อค้า ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ ประชาชนทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งอื่นๆ อีกมากมาย ทำไมคนจำนวนมากเหล่านั้นจึงมีความคิดเห็นที่เหมือนกัน ที่ไม่ต้องการรัฐบาลปัจจุบัน

รัฐบาลและนักการเมืองเอง รวมถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคนที่ยังห่วงตำแหน่งตัวเอง ควรต้องออกมาสำรวจตัวเอง ว่าทำไมประชาชนจำนวนมหาศาลเหล่านั้น จึงออกมาขับไล่รัฐบาล และยังไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 57 ที่จะถึงนี้

หากรัฐบาลทำความดี หากนักการเมืองไม่ทุจริต ไม่แสวงประโยชน์ ไม่เห็นแก่ตัว เคารพกฎหมาย จะมีประชาชนจำนวนมากมายมหาศาลออกมาขับไล่รัฐบาล อย่างที่เป็นอยู่เช่นนี้หรือ? รัฐบาลอย่าไปหลงใหลได้ปลื้ม ว่ารัฐบาลได้สร้างและทำอะไรให้กับประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจ หรือได้บริหารประเทศด้วยความตั้งใจอย่างดียิ่งแล้ว

ลองกลับหันไปดูว่า นโยบายประชานิยมต่างๆ ที่ทำไปนั้น เป็นสวัสดิการพื้นฐานที่สร้างความมั่นคง และสร้างความผาสุกให้กับประชาชนจริงหรือไม่ ซึ่งนโยบายต่างๆ เหล่านั้น ล้วนเอาภาษีอากรของประชาชน มาสร้างนโยบายในลักษณะซื้อเสียงทั้งสิ้น ไม่ใช่สวัสดิการสังคมแบบยั่งยืนอย่างที่ควรจะเป็น

รัฐบาลจึงควรกลับไปคิดว่า ในความเป็นจริงแล้ว โครงการต่างๆ ที่ได้ใช้เงินประมาณภาษีอากรเงินของประชาชนจำนวนมหาศาล มีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ผลประโยชน์กันบ้างหรือไม่? หรือได้ปล่อยให้มีการทุจริต โกงกินบ้างหรือไม่? สิ่งสำคัญรัฐบาลเองปล่อยปละให้มีการละเมิดสถาบัน หรือปล่อยให้มีการจาบจ้วงสถาบันหรือไม่ อย่างไร?

ที่ผ่านมา รัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายล้างผิด คนทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ อย่างไร? ที่ผ่านมา รัฐบาลเองยอมรับในความเป็นรัฐที่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศหรือไม่ และรัฐบาลเองได้แสดงออกในการยอมรับกฎหมายในบ้านเมืองเสียเองหรือไม่ อย่างไร? สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชาชนคนไทยจำนวนมหาศาล ออกมาขับไล่รัฐบาล รัฐบาลมองเห็นความผิดพลาดของตัวเองเหล่านี้บ้างหรือไม่ ?

หากรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาของบ้านเมืองจริง ประการแรกที่รัฐบาลสามารถแก้ปัญหาของประเทศไทยได้ คือ การสำรวจตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก แล้วตอบคำถามเหล่านี้ด้วยความจริง ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความเป็นจริง ว่าได้มีการกระทำในสิ่งที่ประชาชนจำนวนมาก กล่าวขานข้างต้นมาบ้างหรือไม่?

เมื่อประชาชนออกมาแสดงความต้องการ แสดงเจตนามากมายขนาดนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ต้องคิดแล้วว่าตนเองยังเหมาะสมที่จะเป็นรัฐบาลอยู่ต่อไปหรือไม่? อย่าไปโทษประชาชนที่ออกมาขับไล่ หรือออกมาต่อต้านรัฐบาล เพราะประชาชนคนเหล่านั้น มีเหตุผลตามข้อเท็จจริงหลักฐานที่ปรากฏ ที่ผ่านมารัฐบาลปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้น รัฐบาลเองต้องยอมรับ ว่ารัฐบาลไม่สามารถปกครอง หรือรักษาบ้านเมืองได้อีกต่อไปแล้ว จึงไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ในตำแหน่งอีกต่อไป

ควรรับผิดชอบในการแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยการที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งคณะ ควรลาออกไปจากการเป็นรัฐบาลชั่วคราว ก่อนวันที่ 13 ม.ค. 57 นี้ เพื่อเห็นแก่ประเทศชาติและประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนทั้งประเทศ ที่จะนำพามาซึ่งความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองต่อไป ก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายใหญ่โตมากกว่าที่เป็นอยู่.

อ่านเพิ่มเติม...
ม็อบการเมืองกปปส.ยึดกรุงเทพฯชัตดาวน​์ชุมนุมสรี สุวรรณภานนท์ อดีตรองประธานร่างรัฐธรรมนูญปี 2550ลาออก