วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พสกนิกรยะลาเตรียมรับเสด็จ 'สมเด็จพระเทพฯ'

ชาวยะลาเตรียมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลงพื้นที่ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ วันจันทร์ที่ 13 ม.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า กรมราชองครักษ์ แจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดจะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันจันทร์ที่ 13 ม.ค. เวลา 10.10 น. ทรงเปิดป้ายโรงพยาบาลกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา จากนั้นในเวลา 11.10 น. ทรงเปิดป้ายสำนักงานกู้ภัยแม่กอเหนี่ยว อ.เมือง จ.ยะลา เวลา 13.10 น. ทรงเปิดป้ายศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา และเวลา 14.05 น. ทรงเปิดป้ายศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อ.เมือง จ.ยะลา

ในการนี้ เพื่อให้การรับเสด็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ และบังเกิดความปลอดภัยสูงสุด จังหวัดยะลา จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ สถานศึกษา และรัฐวิสาหกิจ นายก/ประธาน สมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชน ผู้จัดการธนาคาร และภาคเอกชน ได้ประดับธงชาติ ธงประจำพระองค์ และปรับปรุงตกแต่งอาคาร สถานที่ราชการ บ้านพักข้าราชการ เช่น การทาสีรั้ว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงร่วมกันประดับธงชาติ และติดตั้งไฟประดับอาคาร บ้านเรือนให้สวยงาม ตลอดระยะเวลาการเสด็จฯ รวมทั้งขอเรียนเชิญทุกท่าน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ ในครั้งนี้.

ชาวยะลาเตรียมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลงพื้นที่ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ วันจันทร์ที่ 13 ม.ค.นี้... 7 ม.ค. 2557 10:55 7 ม.ค. 2557 13:46 ไทยรัฐ