วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายอำเภอ 9 เหนือ-ใต้

โดย ซี.12

นายอำเภออำนวยการระดับต้นที่ได้เลื่อนขึ้นเป็นนายอำเภออำนวยการระดับสูงในคราวนี้มีทั้งสิ้น 90 ราย แบ่งเป็นภาคเหนือ 21 ราย ภาคใต้ 14 ราย ภาคอีสาน 27 ราย และภาคกลาง 28 ราย

วันนี้ขอนำเสนอในภาคเหนือและภาคใต้ก่อนดังนี้

1.นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นอภ.ไชยปราการ เชียงใหม่ เป็น นอภ.จอมทอง เชียงใหม่ 2.นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นอภ.แม่วาง เชียงใหม่ เป็น นอภ.เชียงดาว เชียงใหม่ 3.นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นอภ.ภูหลวง เลย เป็น นอภ. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 4.นายวิจิตร หลังสัน นอภ.ฮอด เชียงใหม่ เป็น นอภ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5.นายศราวุธ ไทยเจริญ นอภ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร เป็น นอภ.แม่อาย เชียงใหม่ 6.นายศรัณยู มีทองคำ นอภ.แม่ออน เชียงใหม่ เป็น นอภ.สันกำแพง เชียงใหม่ 7.นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นอภ.วังทรายพูน พิจิตร เป็น นอภ.สันทราย เชียงใหม่ 8.นายนราธิป พรหม-พฤกษ์ นอภ.เวียงชัย เชียงราย เป็น นอภ.แม่สรวย เชียงราย 9.นายทินกร ชัยดี นอภ.แม่จริม น่าน เป็น นอภ.ท่าวังผา น่าน 10.นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นอภ.ภูซาง พะเยา เป็น นอภ.เชียงคำ พะเยา

11.นายอนุวัฒน์ หิระนิล นอภ.ร่องคำ กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.ปง พะเยา 12.นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นอภ.พบพระ ตาก เป็น นอภ.อุ้มผาง ตาก 13.นายสมยศ รอดแช่ม นอภ.วังโป่ง เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 14.นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล นอภ.นาดูน มหาสารคาม เป็น นอภ.สอง แพร่ 15.นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นอภ.ร้องกวาง แพร่ เป็น นอภ.ปาย แม่ฮ่องสอน 16.นายสมเกียรติ ตันตระกูล นอภ.สบปราบ ลำปาง เป็น นอภ.งาว ลำปาง 17.นายสุรพันธ์ ตรีมงคล นอภ.แม่ทะ ลำปาง เป็น นอภ.ป่าซาง ลำพูน 18.นายสถิตย์พงษ์ ศิวะวามร นอภ.น้ำปาด อุตรดิตถ์ เป็น นอภ.พิชัย อุตรดิตถ์ 19.นายประสงค์ อุไรวรณ์ นอภ.ท่าปลา อุตรดิตถ์ เป็น นอภ.แม่จัน เชียงราย 20.นายเสกสรรค์ ฉัตรตระกูล นอภ.กง ไกรลาศ สุโขทัย เป็น นอภ.คีรีมาศ สุโขทัย 21.นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ นอภ.ศรีนคร สุโขทัย เป็นนอภ.สวรรคโลก สุโขทัย

นายอำเภอ 9 ที่ขึ้นใหม่ทางภาคใต้มี 1.นายบุญพาศ รักนุ้ย นอภ.ตะโหมด พัทลุง เป็น นอภ.อ่าวลึก กระบี่ 2.นายชุมพล สุขใส นอภ.ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.หลังสวน ชุมพร 3.นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นอภ.พิปูน นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.ห้วยยอด ตรัง 4.นายพิทักษ์ บริพิศ นอภ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.สิชล นครศรีธรรมราช 5.นายไพโรจน์ จริตงาม นอภ.ยี่งอ นราธิวาส เป็น นอภ.สุไหงปาดี นราธิวาส 6.นายมานิต เพียรทอง นอภ.คุระบุรี พังงา เป็น นอภ. ตะกั่วป่า พังงา 7.นายสาโรช กาญจนพงศ์ นอภ.สุคิริน นราธิวาส เป็น นอภ.ยะหริ่ง ปัตตานี 8.นายบำเหน็จ บินหรีม นอภ.ทุ่งยางแดง ปัตตานี เป็น นอภ.ยะรัง ปัตตานี 9.นายจรัญ จันทรปาน นอภ.กะพ้อ ปัตตานี เป็น นอภ.หนองจิก ปัตตานี 10.นายสุระ สุรวัฒนากุล นอภ.บางขัน นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 11.นายปรีชา ชนะกิจกำจร นอภ.ยะหา ยะลา เป็น นอภ.รามัน ยะลา 12.นายสมกิจ เสวกวัชรี นอภ.กะเปอร์ ระนอง เป็น นอภ.กระบุรี ระนอง 13.นายดำรงค์ ดีสกูล นอภ.ควนกาหลง สตูล เป็น นอภ.ละงู สตูล 14.นายไพบูลย์ โอมาก นอภ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

กำหนดวันรับตำแหน่งใหม่วันจันทร์ที่จะถึงนี้ 13 มกราคม 2557.

 

“ซี.12”

7 ม.ค. 2557 10:55 7 ม.ค. 2557 10:55 ไทยรัฐ