วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กยศ. ยอด 2 เดือนจ่ายแล้ว 5 หมื่นคน

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเผย การจัดโครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุน กยศ. 2 เดือนที่ผ่านมา มีผู้มาชำระหนี้กว่า 5 หมื่นคน วอนขอรุ่นพี่มาชำระหนี้ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่รุ่นน้อง...

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า จากที่ กยศ.ได้จัดโครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุน กยศ. ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2557 นั้น พบว่าช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มีผู้มาชำระเงินคืนกองทุนประมาณ 50,000 คน เป็นเงินกว่า 350 ล้านบาท แต่จากตัวเลขดังกล่าวถือเป็นจำนวนคืนเงินที่ยังน้อยอยู่

ดังนั้น กยศ.จึงขอประกาศเชิญชวนให้ผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้ เร่งดำเนินการชำระเงินคืนให้แก่กองทุน โดยการชำระคืนดังกล่าวจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้ 1. กรณีไม่ค้างชำระหนี้ ถ้ามาปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนหนี้ 3.5% ของเงินต้นที่มาปิดบัญชี 2. กรณีค้างชำระหนี้ ถ้ามาชำระเงินงวดที่ค้างทั้งหมด จะได้รับการลดเบี้ยปรับ/ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ 100% หากมาปิดบัญชีจะได้รับการลดเบี้ยปรับ/ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ 100% และได้ลดดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ยืมอีก 50%

"ผู้กู้ยืมสามารถเลือกใช้สิทธิได้เพียงแบบเดียว และต้องชำระทั้งจำนวน โดยกองทุนขอสงวนสิทธิในการคืนส่วนลดเงินต้น เบี้ยปรับ/ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้และดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ยืม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการชำระหนี้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข" ดร.ฑิตติมา กล่าว

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้กู้เร่งมาชำระเงินคืนโดยเร็ว เพื่อให้รุ่นน้องที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2557 ได้มีสิทธิ์กู้ด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ กยศ. โทร.0-2610-4888 หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โทร.1551, 0-2208 -8699 และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร.1302, 0- 2650-6999 ต่อ 5154 หรือ 5155

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เผยการจัดโครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุน กยศ. 2 เดือนที่ผ่านมา มีผู้มาชำระหนี้กว่า 5 หมื่นคน วอนขอรุ่นพี่มาชำระหนี้ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่รุ่นน้อง... 7 ม.ค. 2557 09:56 7 ม.ค. 2557 10:10 ไทยรัฐ