วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐธรรมนูญรัสเซีย

คืนวันพุธ ต่อเนื่องกับเช้าวันพฤหัสบดี เวลา 24.20-24.50 น. ท่านใดอยากไปลงทุนในสหพันธ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เชิญชมรายการเปิดเลนส์ส่องโลก ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 พิธีกรคือนายเนติภูมิ นวรัตน์ พี่ชายสุดเลิฟของผมเองครับ

เดินทางไปในเมืองไทยกับพ่อ ผมพบว่า ยังมีคนไทยไม่น้อยเข้าใจผิดว่า รัสเซียเป็นประเทศเผด็จการ บางคนเข้าใจไปถึงขนาดว่า รัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์ ซึ่งไม่ใช่ครับ รัสเซียเป็นชาติประชาธิปไตยสมบูรณ์ตั้งแต่ประชาชนลงประชามติรับรองร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อ 12 ธันวาคม พ.ศ.2536 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 25 ธันวาคม พ.ศ.2536

รัสเซียไม่เคยฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง ไม่เคยมีปฏิวัติรัฐประหาร ไม่เคยมีกลุ่มคนออกมาเดินขบวนประท้วงล้มรัฐธรรมนูญ แม้ว่ารัฐธรรมนูญรัสเซียอาจจะมีข้อบกพร่องบ้าง ล้าสมัยบ้าง แต่มวลมหาประชาชนคนรัสเซียทั้งประเทศก็เห็นพ้องต้องกันว่า จะต้องใช้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย และก็เคยมีการแก้ไขมาแล้วครับ เช่นแก้ไขเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีที่แต่เดิมกำหนดไว้ 4 ปี แก้ไขไปเป็น 6 ปี

มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญรัสเซียมี 4 วรรค วรรค 1 คือ “ความหลากหลายทางเชื้อชาติของประชาชนของสหพันธรัฐรัสเซีย ถือเป็นพาหนะนำไปสู่อำนาจอธิปไตยของชาติ และเป็นที่มาของอำนาจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในสหพันธรัฐรัสเซีย”

วรรค 2 “ประชาชนแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นผู้ใช้อำนาจโดยตรง และโดยผ่านองค์กรของรัฐ รวมทั้งผ่านรัฐบาลท้องถิ่นปกครองตนเอง”

วรรค 3 “การออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งที่เสรี ถือเป็นการใช้อำนาจสูงสุดโดยตรง ที่จะสะท้อนอำนาจของประชาชน”

วรรค 4 “ห้ามมิให้มีการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว ในสหพันธรัฐรัสเซีย การยึดอำนาจ หรือการแย่งชิงอำนาจ โดยไม่เป็นไปตามวิถีทางแห่งกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด”

พ่อผมบอกว่า ต้องขอบคุณนายเยลต์ซินซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของรัสเซีย แม้ว่าภาพลักษณ์ภายนอกดูไม่ค่อยดี เป็นคนขี้เหล้าเมายา บางครั้งไปเยือนต่างประเทศ เยลต์ซินนั่งซดวอดก้าไปตลอดทาง เมื่อถึงประเทศเป้าหมาย ผู้นำของประเทศปูพรมแดงต้อนรับ เยลต์ซินเมาขาดขนาดลงเครื่องบินไม่ได้ ข้างนอกภาพพจน์ไม่ดี แต่ข้างในใสสะอาดดุจเพชรบริสุทธิ์ แกจึงแคร์เรื่องสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลและเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผิดกับผู้นำของหลายประเทศ ภาพลักษณ์ภายนอกดูดี โชว์จิตใจที่มีเมตตาธรรมสูงใหญ่ แต่จิตใจภายในโหดเหี้ยมอำมหิต มีแต่คิดชักใยให้ประชาชนคนในชาติฆ่าฟันล้างผลาญกันเอง

มาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญรัสเซียมี 2 วรรคครับ วรรค 1 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง การย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลโดยรัฐจะกระทำมิได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ทั้งสิ้น” วรรค 2 บอกว่า “การลงโทษ หรือเหยียดหยาม การทรมาน การใช้ ความรุนแรง หรือการกระทำที่ส่อความหยาบคายต่อบุคคลจะกระทำมิได้”

ในหลายประเทศ มีคณะผู้นำชักใยให้ท้ายกลุ่มบุคคลไปทำลายทำร้ายคนอื่น ไปล่วงละเมิดความเป็นอยู่ส่วนตัว แต่ที่รัสเซีย คุณทำอย่างนี้ไม่ได้เลย เพราะมีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 23 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นส่วนตัว ในอันที่จะปกป้องความเป็นอยู่และความลับ รวมทั้งชื่อเสียงเกียรติยศของบุคคลในครอบครัว”

มาตรา 24 “การเก็บรวบรวม สะสม ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของบุคคล จะกระทำมิได้ หากปราศจากความยินยอมของผู้นั้น”

มาตรา 25 “เสรีภาพในที่อยู่อาศัย ย่อมล่วงละเมิดมิได้ การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลที่อาศัยอยู่จะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือกรณีที่มีคำสั่งของศาล”

เดี๋ยวนี้ผมติดนิสัยพ่อ คือชอบเอารัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ มาอ่าน อ่านแล้วก็จินตนาการเคลิบเคลิ้ม ว่าต่อไป บนผืนแผ่นดินไทยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยประชาชนคนทุกหมู่เหล่าที่ยึดประชาธิปไตย ใช้รัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครองพวกเราอย่างเคร่งครัด

ผู้อ่านท่านผู้เจริญ 67 ล้านมนุษย์ ก็ 67 ล้านความคิด

67 ล้านแห่งความปรารถนา และ 67 ล้านการกระทำ

ผืนแผ่นดินเพียงแค่ห้าแสนกว่าตารางกิโลเมตร ไม่พอรองรับต่อความต้องการอันมิมีที่สิ้นสุดแห่งมนุษย์ได้

มีเพียง 2 สิ่ง ที่จะทำให้มนุษย์ 67 ล้านคนอยู่ปนเปกันได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ก็คือ....

ประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ.

 

คุณนิติ นวรัตน์

7 ม.ค. 2557 09:31 7 ม.ค. 2557 09:31 ไทยรัฐ