วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถกวิจัยข้ามวัฒนธรรม


รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และมูลนิธิ Friedrich Ebert Stiftung และ Pico (Thailand) Public Company Limited จัดการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อเรื่อง “Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Setting” ระหว่างวันที่ 15-17 ม.ค.ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้นักวิจัยข้ามวัฒนธรรม นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และร่วมค้นหาคำตอบประเด็นปัญหาทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ผู้สนใจเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ดูข้อมูลที่ http://www.cscr2014.com

เพื่อให้นักวิจัยข้ามวัฒนธรรม นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และร่วมค้นหาคำตอบประเด็นปัญหาทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ผู้สนใจเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ... 7 ม.ค. 2557 01:17 7 ม.ค. 2557 01:17 ไทยรัฐ