วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ถกวิจัยข้ามวัฒนธรรม

ถกวิจัยข้ามวัฒนธรรม

  • Share:


รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และมูลนิธิ Friedrich Ebert Stiftung และ Pico (Thailand) Public Company Limited จัดการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อเรื่อง “Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Setting” ระหว่างวันที่ 15-17 ม.ค.ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้นักวิจัยข้ามวัฒนธรรม นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และร่วมค้นหาคำตอบประเด็นปัญหาทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ผู้สนใจเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ดูข้อมูลที่ http://www.cscr2014.com

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้