วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หลายเขต กทม. เตรียมพร้อม เลือกตั้ง ส.ส.

หลายเขต กทม. เตรียมพร้อม เลือกตั้ง ส.ส.

  • Share:

หลายเขตกรุงเทพฯ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. หากมีความจำเป็นไม่สามารถมาเลือกตั้ง 2 ก.พ. 57 แล้วให้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้า 13-17 ม.ค. แล้วมาใช้สิทธิ์ 26 ม.ค.นี้แทน...

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 57 นั้น เพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด ทำให้หลายเขตเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

นายสมโภชน์ พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ได้จัดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งใกล้บ้าน และเพื่อความสะดวกในการเดินทาง โดยปรับเปลี่ยน-เพิ่มสถานที่เลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ดังนี้ แขวงมีนบุรี เพิ่มหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 51 โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น (3) (เดิมมีหน่วยเลือกตั้ง 2 หน่วย) หน่วยที่ 90 เต็นท์บริเวณสโมสรหมู่บ้านเพอร์เฟค เฟส 4 (3) (เดิมมีหน่วยเลือกตั้ง 2 หน่วย) แขวงแสนแสบ ย้ายหน่วยที่ 13 จากเดิมเต็นท์บริเวณมัสยิดอิดด์ฮาร์ดอุลูมุดดีน (2) เป็นเต็นท์บริเวณมัสยิดกมาลุ้ลเอี๊ยะซาน ย้ายหน่วยที่ 23 จากเดิมเต็นท์บริเวณทางเข้าชุมชนทองสงวน (4) เป็นเต็นท์บริเวณหมู่บ้านปัญฐิญา และเพิ่มหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 14 มัสยิดกมาลุ้ลเอี๊ยะซาน และหน่วยที่ 24 ที่ทำการหมู่บ้านเคหะชุมชนสุวินทวงศ์

น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของเขตบางกอกใหญ่ หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 57 ได้ สามารถยื่นขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 13-17 ม.ค. 57 เพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค. 57 ณ ที่เลือกตั้งกลาง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ขณะที่เขตบางกะปิได้จัดสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตบางกะปิ และลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเขตบางกะปิไว้ สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้ ณ หอประชุมสำนักงานเขตบางกะปิ ส่วนบุคคลต่างจังหวัด ซึ่งลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลาง นอกเขตจังหวัด ต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเขตบางกะปิไว้ สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ณ หน่วยเลือกตั้งกลาง นอกเขตจังหวัด บริเวณลานพลาซ่า ข้างอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก สนามกีฬาหัวหมาก

รวมถึงสำนักงานเขตปทุมวัน ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตปทุมวัน ณ ห้องฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตปทุมวัน เพื่อปฏิบัติงานด้านการอำนวยการ ควบคุม ติดตาม เร่งรัด ประสานงาน และพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการตามกฎหมายกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้