Thairath Logo
กีฬา

ทอท. เตรียมศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว แนะเผื่อเวลาเดินทาง

Share :

ทอท.กำชับผู้ประกอบการรถสาธารณะเตรียมแผนรับมือชัตดาวน์กรุงเทพฯ ปรับเส้นทาง Shuttle Bus เลี่ยงจุดชุมนุม แนะใช้รถไฟฟ้าเดินทาง เผื่อเวลาล่วงหน้าก่อนเครื่องบินออก 4 ชม. พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (AOPC) ประสานทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชม. ...

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบริการแก่ผู้โดยสารเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ทอท.จึงได้มีการกำชับผู้ประกอบการรถสาธารณะประเภทต่างๆ ให้เตรียมแผนเผชิญเหตุไว้รองรับในกรณีที่ผู้โดยสารเกิดปัญหาด้านการเดินทาง เข้า-ออกท่าอากาศยานด้วย อาทิ การปรับเส้นทางเดินรถ Shuttle Bus ที่วิ่งให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) การจัดเจ้าหน้าที่และป้ายประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ สาธารณะ และรถลิมูซีน ให้หลีกเลี่ยงจุดหมายปลายทางที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุม เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด จัดทำแผนรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงที่มีสถานการณ์ชุมนุม และมีการปิดเส้นทางจราจรในหลายพื้นที่ของเขตกรุงเทพมหานคร ทอท.จึงได้มีการจัดเตรียมพื้นที่บริเวณลานจอดรถระยะยาวไว้เป็นพื้นที่สำรอง สำหรับให้ประชาชนนำรถยนต์มาจอด และใช้บริการรถ Shuttle Bus ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดเตรียมไว้ให้บริการวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารและประชาชนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังสถานีให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link รถไฟฟ้า BTS หรือสถานีรถไฟที่ใกล้เคียง เพื่อให้ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางเข้าในเมืองได้

ในส่วนของการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ใช้บริการในด้านอื่นๆ ทสภ.จะใช้ศูนย์ปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operation Center : AOPC) ซึ่งได้มีการจัดตั้งไว้แล้ว มาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการ และสายการบิน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ทอท.จากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 หลังเคาน์เตอร์เช็กอิน Row R หมายเลขโทรศัพท์ 0-2132-9950-2 โทรสาร 0-2132-9951

นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมพื้นที่เป็นห้องรับรองผู้โดยสารและจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ ไว้สำหรับผู้โดยสารที่เกิดปัญหาด้านการเดินทางจนทำให้พลาดเที่ยวบินได้พักรอเที่ยวบินเที่ยวต่อไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 10 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะจัดทีมเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้โดยสาร เช่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นต้น มาร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ณ บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ใกล้เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยาน (AOT Information)

ขณะเดียวกัน จึงแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงท่าอากาศยานล่วงหน้า 4 ชั่วโมง รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรในจุดที่มีการชุมนุม โดยหันมาใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT เพื่อมาต่อเชื่อมกับการบริการรถสาธารณะประเภทต่างๆ ในพื้นที่ที่ไม่มีการชุมนุมแทนการเดินทางโดยรถยนต์ อาจจะได้รับความสะดวกมากกว่า

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่างๆ ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกแห่งภายในท่าอากาศยาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ Call Center ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง.

อ่านเพิ่มเติม...